Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2022-03-21Dėl darbotvarkės patvirtinimo
409463_22-03-24_darbotvarkė.docx
2.2022-03-21T10-39 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo
409464_T10-39_ar.docx
409465_T10-39_sp.docx
409466_T10-39_sp_p.docx
409467_T10-39_sp_p_1p.docx
409468_T10-39_sp_p_2p.docx
409469_T10-39_sp_p_3p.docx
409470_T10-39_papildoma informacija_Aleksandrijos.pdf
409471_T10-39_papildoma informacija_Barstyčių.pdf
409472_T10-39_papildoma informacija_Bartuvos.pdf
409473_T10-39_papildoma informacija_Ylakių.pdf
409474_T10-39_papildoma informacija_ministerijos.pdf
409475_T10-39_papildoma informacija_Mosėdžio.pdf
3.2022-03-21T10-40 Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis
409476_T10-40_ar.docx
409477_T10-40_sp.docx
4.2022-03-23T10-41 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo
409481_T10-41_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409582_T10-41_ar_II_PATIKSLINTAS.docx
409583_T10-41_sp_II_PATIKSLINTAS.docx
409584_T10-41_sp_p_II_PATIKSLINTAS.xlsx
5.2022-03-21T10-42 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T9-188 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano papildymo ir pakeitimo
409482_T10-42_ar.docx
409483_T10-42_sp.docx
409484_T10-42_sp_p.xlsx
409485_T10-42_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
6.2022-03-21T10-43 Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409486_T10-43_ar.docx
409487_T10-43_sp.docx
409488_T10-43_sp_p.docx
409489_T10-43_sp_p_lyginamasis variantas.docx
409490_T10-43_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
7.2022-03-21T10-44 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainų ir finansinių normatyvų patvirtinimo
409491_T10-44_ar.docx
409492_T10-44_sp.docx
409493_T10-44_papildoma informacija.pdf
409494_T10-44_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
8.2022-03-21T10-45 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
409495_T10-45_ar.docx
409496_T10-45_sp.docx
409497_T10-45_sp_p.docx
9.2022-03-21T10-46 Dėl Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
409498_T10-46_ar.docx
409499_T10-46_sp.docx
409500_T10-46_sp_p.docx
409501_T10-46_sp_p_p.docx
409502_T10-46_papildoma informacija.pdf
409503_T10-46_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
10.2022-03-21T10-47 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409504_T10-47_ar.docx
409505_T10-47_sp.docx
409506_T10-47_sp_p.docx
11.2022-03-21T10-48 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409507_T10-48_ar.docx
409508_T10-48_sp.docx
409509_T10-48_sp_p.docx
12.2022-03-21T10-49 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
409510_T10-49_ar.docx
409511_T10-49_sp.docx
409512_T10-49_sp_p.docx
13.2022-03-21T10-50 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T9-24 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
409513_T10-50_ar.docx
409514_T10-50_sp.docx
14.2022-03-21T10-51 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409515_T10-51_ar.docx
409516_T10-51_sp.docx
409517_T10-51_sp_p.docx
15.2022-03-21T10-52 Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409518_T10-52_ar.docx
409519_T10-52_sp.docx
409520_T10-52_sp_p.docx
16.2022-03-21T10-53 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409521_T10-53_ar.docx
409522_T10-53_sp.docx
409523_T10-53_sp_p.docx
17.2022-03-21T10-54 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409524_T10-54_ar.docx
409525_T10-54_sp.docx
409526_T10-54_sp_p.docx
18.2022-03-21T10-55 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409527_T10-55_ar.docx
409528_T10-55_sp.docx
409529_T10-55_sp_p.doc
19.2022-03-21T10-56 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409530_T10-56_ar.docx
409531_T10-56_sp.docx
409532_T10-56_sp_p.docx
20.2022-03-21T10-57 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409533_T10-57_ar.docx
409534_T10-57_sp.docx
409535_T10-57_sp_p.docx
21.2022-03-21T10-58 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409536_T10-58_ar.docx
409537_T10-58_sp.docx
409538_T10-58_sp_p.docx
22.2022-03-22T10-59 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų finansavimo 2022–2024 metų prioritetinės eilės patvirtinimo
409578_T10-59_ar_PATIKSLINTAS.docx
409579_T10-59_sp_PATIKSLINTAS.docx
409580_T10-59_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
409581_T10-59_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
23.2022-03-21T10-60 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo“ pakeitimo
409543_T10-60_ar.docx
409544_T10-60_sp.docx
409545_T10-60_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
24.2022-03-21T10-61 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T9-183 „Dėl Parduodamų Skuodo rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
409546_T10-61_ar.docx
409547_T10-61_sp.docx
409548_T10-61_antikorupsinio vertinimo anketa.docx
25.2022-03-21T10-62 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį
409549_T10-62_ar.docx
409550_T10-62_sp.docx
409551_T10-62_papildoma informacija.pdf
409552_T10-62_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
26.2022-03-21T10-63 Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo
409553_T10-63_ar.docx
409554_T10-63_sp.docx
409555_T10-63_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
27.2022-03-21T10-64 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo
409556_T10-64_ar.docx
409557_T10-64_sp.docx
409558_T10-64_sp_p.xlsx
409559_T10-64_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
28.2022-03-21T10-65 Dėl Skuodo rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
409560_T10-65_ar.docx
409561_T10-65_sp.docx
409562_T10-65_sp_p.docx
409563_T10-65_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
29.2022-03-21T10-66 Dėl Skuodo rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
409564_T10-66_ar.docx
409565_T10-66_sp.docx
409566_T10-66_sp_p.docx
409567_T10-66_papildoma informacija.pdf
409568_T10-66_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
30.2022-03-21T10-67 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-155 „Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
409569_T10-67_ar.docx
409570_T10-67_sp.docx
409571_T10-67_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
31.2022-03-21T10-68 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T9-162 „Dėl Mokesčio dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Skuodo meno mokykloje nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
409572_T10-68_ar.docx
409573_T10-68_sp.docx
409574_T10-68_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
32.2022-03-21T10-69 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T9-161 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį švietimą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
409575_T10-69_ar.docx
409576_T10-69_sp.docx
409577_T10-69_antikorupcinio vertinimo anketa.docx