Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2022-04-04Dėl darbotvarkės patvirtinimo
409591_2022-04-08_darbotvarkė.docx
2.2022-04-05T10-71 Dėl humanitarinės pagalbos teikimo
409592_T10-71_AR.docx
409593_T10-71_SP.docx
3.2022-04-04T10-72 Dėl užsieniečių, pasitraukusių (perkeltų) iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos, važiavimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais lengvatos dydžio nustatymo
409595_T10-72_AR.docx
409596_T10-72_SP.docx