Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2022-04-20 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
409597_22-04-28_darbotvarkė.docx
2. 2022-04-27 T10-109 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409598_T10-109_ar.docx
409600_T10-109_sp_p.docx
409601_T10-109_sp_p.docx
409602_T10-109_sp_p_1p.docx
409734_T10-109_sp_p_2p.pdf
409747_T10-109_sp_PATIKSLINTAS.docx
3. 2022-04-27 T10-73 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo
409607_T10-73_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409735_T10-73_ar.docx
409748_T10-73_sp_p_PATIKSLINTAS.xlsx
409749_T10-73_sp_PATIKSLINTAS.docx
4. 2022-04-20 T10-74 Dėl Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409608_T10-74_ar.docx
409609_T10-74_sp.docx
409610_T10-74_sp_p.docx
5. 2022-04-20 T10-75 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409611_T10-75_ar.docx
409612_T10-75_sp.docx
409613_T10-75_sp_p.docx
6. 2022-04-20 T10-76 Dėl Skuodo atviro jaunimo centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409614_T10-76_ar.docx
409615_T10-76_sp.docx
409616_T10-76_sp_p.docx
7. 2022-04-20 T10-77 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409617_T10-77_ar.docx
409618_T10-77_sp.docx
409619_T10-77_sp_p.docx
409620_T10-77 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
8. 2022-04-28 T10-78 Dėl Skuodo rajono savivaldybės turizmo tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
409621_T10-78_ar.docx
409623_T10-78_sp_p.docx
409624_T10-78 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
409750_T10-78_sp_PATIKSLINTAS.docx
9. 2022-04-27 T10-79 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T9-159 „Dėl Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo 5 punkto pakeitimo
409627_T10-79 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
409745_T10-79_ar_PATIKSLINTAS.docx
409746_T10-79_sp_PATIKSLINTAS.docx
10. 2022-04-20 T10-80 Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409628_T10-80_ar.docx
409629_T10-80_sp.docx
409630_T10-80_sp_p.docx
11. 2022-04-20 T10-81 Dėl Viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409631_T10-81_ar.docx
409632_T10-81_sp.docx
409633_T10-81_sp_p.docx
12. 2022-04-20 T10-82 Dėl Skuodo rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo
409634_T10-82_ar.docx
409635_T10-82_sp.docx
409636_T10-82_sp_p.docx
409637_T10-82 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
13. 2022-04-20 T10-83 Dėl Skuodo rajono kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409638_T10-83_ar.docx
409639_T10-83_sp.docx
409640_T10-83_sp_p.docx
14. 2022-04-20 T10-84 Dėl Skuodo muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409641_T10-84_ar.docx
409642_T10-84_sp.docx
409643_T10-84_sp_p.docx
15. 2022-04-20 T10-85 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo
409644_T10-85_ar.docx
409645_T10-85_sp.docx
409646_T10-85_sp_p.pdf
409647_T10-85_sp_p_p.jpg
409648_T10-85_papildoma informacija.pdf
409649_T10-85_papildoma informacija_išvada.docx
409650_T10-85 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
16. 2022-04-20 T10-86 Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo planų rengimo
409651_T10-86_ar.docx
409652_T10-86_sp.docx
409653_T10-86_papildoma informacija.pdf
409654_T10-86 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
17. 2022-04-20 T10-87 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409655_T10-87_ar.docx
409656_T10-87_sp.docx
409657_T10-87_sp_p.docx
18. 2022-04-20 T10-88 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409658_T10-88_ar.docx
409659_T10-88_sp.docx
409660_T10-88_sp_p.docx
19. 2022-04-20 T10-89 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo autobusai“ 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409661_T10-89_ar.docx
409662_T10-89_sp.docx
409663_T10-89_sp_p.docx
20. 2022-04-20 T10-90 Dėl turto perdavimo valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį
409664_T10-90_ar.docx
409665_T10-90_sp.docx
409666_T10-90_papildoma informacija.pdf
409667_T10-90 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
21. 2022-04-20 T10-91 Dėl turto perdavimo valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį
409668_T10-91_ar.docx
409669_T10-91_sp.docx
409670_T10-91_papildoma informacija.pdf
409671_T10-91 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
22. 2022-04-20 T10-92 Dėl turto perdavimo valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį
409672_T10-92_ar.docx
409673_T10-92_sp.docx
409674_T10-92_papildoma informacija.pdf
409675_T10-92 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
23. 2022-04-20 T10-93 Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
409676_T10-93_ar.docx
409677_T10-93_sp.docx
409678_T10-93_papildoma informacija.pdf
409679_T10-93 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
24. 2022-04-20 T10-94 Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
409680_T10-94_ar.docx
409681_T10-94_sp.docx
409682_T10-94_papildoma informacija.pdf
409683_T10-94 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
25. 2022-04-20 T10-95 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo
409684_T10-95_ar.docx
409685_T10-95_sp.docx
409686_T10-95_papildoma informacija.pdf
409687_T10-95 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
26. 2022-04-20 T10-96 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo
409688_T10-96_ar.docx
409689_T10-96_sp.docx
409690_T10-96_sp_p.docx
409691_T10-96_papildoma informacija.pdf
409692_T10-96 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
27. 2022-04-20 T10-97 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo
409693_T10-97_ar.docx
409694_T10-97_sp.docx
409695_T10-97 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
28. 2022-04-27 T10-98 Dėl sutikimo reorganizuoti Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinę mokyklą
409696_T10-98_ar.docx
409698_T10-98 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
409743_T10-98_sp_PATIKSLINTAS.docx
29. 2022-04-27 T10-99 Dėl sutikimo reorganizuoti Skuodo rajono Barstyčių pagrindinę mokyklą
409699_T10-99_ar.docx
409701_T10-99 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
409744_T10-99_sp_PATIKSLINTAS.docx
30. 2022-04-20 T10-100 Dėl Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2022–2023 mokslo metais nustatymo
409702_T10-100_ar.docx
409703_T10-100_sp.docx
409704_T10-100_sp_p.docx
409705_T10-100 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
31. 2022-04-20 T10-101 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409706_T10-101_ar.docx
409707_T10-101_sp.docx
409708_T10-101_sp_p.docx
32. 2022-04-20 T10-102 Dėl Skuodo rajono vaikų lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo programos vykdymo vasaros laikotarpiu
409709_T10-102_ar.docx
409710_T10-102_sp.docx
409711_T10-102 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
33. 2022-04-20 T10-103 Dėl Skuodo meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409712_T10-103_ar.docx
409713_T10-103_sp.docx
409714_T10-103_sp_p.docx
34. 2022-04-20 T10-104 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409715_T10-104_ar.docx
409716_T10-104_sp.docx
409717_T10-104_sp_p.docx
35. 2022-04-20 T10-105 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409718_T10-105_ar.docx
409719_T10-105_sp.docx
409720_T10-105_sp_p.docx
36. 2022-04-20 T10-106 Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409721_T10-106_ar.docx
409722_T10-106_sp.docx
409723_T10-106_sp_p.docx
37. 2022-04-20 T10-107 Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409724_T10-107_ar.docx
409725_T10-107_sp.docx
409726_T10-107_sp_p.docx
38. 2022-04-20 T10-108 Dėl Viešosios įstaigos „Skuodo stomatologijos paslaugos“ 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409727_T10-108_ar.docx
409728_T10-108_sp.docx
409729_T10-108_sp_p.docx
39. 2022-04-20 T10-110 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimo, asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409730_T10-110_ar.docx
409731_T10-110_sp.docx
409732_T10-110_sp_p.docx
409733_T10-110 antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
40. 2022-04-27 T10-111 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų peržiūrėjimo
409739_T10-111_ar.docx
409740_T10-111_sp.docx
409741_T10-111_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
41. 2022-04-27 Dėl Etikos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos pateikimo. Pranešėja Daiva Jonušienė.
409742_Informacinis pranešimas_Etikos.docx