Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2022-05-20Dėl darbotvarkės patvirtinimo
409806_22-05-26_darbotvarkė.docx
2.2022-05-20T10-112 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo
409801_T10-112_ar.docx
409802_T10-112_sp.docx
409803_T10-112_ar_p.xlsx
409804_T10-112_sp_p.xlsx
409805_T10-112_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
3.2022-05-25T10-113 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos ir mero 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409751_T10-113_ar.docx
409753_T10-113_sp_p.pdf
409807_T10-113_sp_PATIKSLINTAS.docx
4.2022-05-19T10-114 Dėl Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409754_T10-114_ar.docx
409755_T10-114_sp.docx
409756_T10-114_sp_p.docx
5.2022-05-25T10-115 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T9-7 „Dėl ugdymo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
409759_T10-115_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409808_T10-115_ar_PATIKSLINTAS.docx
409809_T10-115_sp_PATIKSLINTAS.docx
6.2022-05-19T10-116 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo
409760_T10-116_ar.docx
409761_T10-116_sp.docx
409762_T10-116_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
7.2022-05-25T10-117 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-5 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
409763_T10-117_ar.docx
409819_T10-117_sp_PATIKSLINTAS.docx
8.2022-05-19T10-118 Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Skuodo rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409765_T10-118_ar.docx
409766_T10-118_sp.docx
409767_T10-118_sp_p.docx
409768_T10-118_sp_p_1p.docx
409769_T10-118_sp_p_2p.docx
409770_T10-118_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
9.2022-05-25T10-119 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2022–2023 mokslo metais nustatymo
409771_T10-119_ar.docx
409773_T10-119_sp_p.docx
409774_T10-119_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409810_T10-119_sp_PATIKSLINTAS.docx
10.2022-05-19T10-120 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbo vasaros laikotarpiu
409775_T10-120_ar.docx
409776_T10-120_sp.docx
409777_T10-120_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
11.2022-05-19T10-121 Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
409778_T10-121_ar.docx
409779_T10-121_sp.docx
409780_T10-121_sp_p.docx
409781_T10-121_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
12.2022-05-25T10-122 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409782_T10-122_ar.docx
409783_T10-122_sp.docx
409785_T10-122_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409824_T10-122_sp_p _PATIKSLINTAS.docx
409825_T10-122_sp_p_p.docx
13.2022-05-25T10-123 Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo ir schemų patvirtinimo
409788_T10-123_sp_p.docx
409789_T10-123_sp_p_p.7z
409811_T10-123_ar_PATIKSLINTAS.docx
409812_T10-123_sp_PATIKSLINTAS.docx
409813_T10-123_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409814_GDB.7Z
14.2022-05-25T10-124 Dėl Skuodo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų programos patvirtinimo
409791_T10-124_ar.docx
409793_T10-124_sp_p.docx
409815_T10-124_sp_PATIKSLINTAS.docx
15.2022-05-19T10-125 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
409794_T10-125_ar.docx
409795_T10-125_sp.docx
409796_T10-125_sp_p.docx
409797_T10-125_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
16.2022-05-25T10-111 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų tvirtinimo
409816_T10-111_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409817_T10-111_ar_PATIKSLINTAS.docx
409818_T10-111_sp_PATIKSLINTAS.docx
17.2022-05-25T10-126 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui
409820_T10-126_ar.docx
409821_T10-126_sp.docx
409822_T10-126_sp_p.docx