Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2022-06-21Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.2022-06-21T10-127 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo
409826_T10-127_ar.docx
409827_T10-127_ar_p.xlsx
409828_T10-127_sp.docx
409829_T10-127_sp_p.xlsx
409830_T10-127_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
3.2022-06-29T10-128 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T9-20 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo
409831_T10-128_ar.docx
409833_T10-128_sp_p.docx
409908_T10-128_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409926_T10-128_sp_PATIKSLINTAS.docx
4.2022-06-29T10-129 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
409836_T10-129_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409927_T10-129_ar_PATIKSLINTAS.docx
409928_T10-129_sp_PATIKSLINTAS.docx
5.2022-06-21T10-130 Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409837_T10-130_ar.docx
409838_T10-130_sp.docx
409839_T10-130_sp_p.docx
409840_T10-130_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
6.2022-06-28T10-131 Dėl Mokesčio dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Skuodo meno mokykloje nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
409841_T10-131_ar.docx
409842_T10-131_sp.docx
409844_T10-131_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409845_T10-131_papildoma informacija.pdf
409920_T10-131_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
7.2022-06-21T10-132 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo
409846_T10-132_ar.docx
409847_T10-132_sp.docx
409848_T10-132_papildoma informacija.pdf
409849_T10-132_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
8.2022-06-29T10-133 Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams
409850_T10-133_ar.docx
409852_T10-133_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409929_T10-133_sp_PATIKSLINTAS.docx
9.2022-06-27T10-134 Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslo infrastruktūros tvarkymo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409853_T10-134_ar.docx
409854_T10-134_sp.docx
409855_T10-134_sp_p.docx
409909_T10-134_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
10.2022-06-21T10-135 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T9-28 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo
409856_T10-135_ar.docx
409857_T10-135_sp.docx
409858_T10-135_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
11.2022-06-21T10-136 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T9-221 „Dėl Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
409859_T10-136_ar.docx
409860_T10-136_sp.docx
12.2022-06-28T10-137 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T9-221 „Dėl Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
409861_T10-137_ar.docx
409910_T10-137_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409921_T10-137_sp_PATIKSLINTAS.docx
13.2022-06-21T10-138 Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo
409863_T10-138_ar.docx
409864_T10-138_sp.docx
409865_T10-138_sp_p.docx
409866_T10-138_sp_p_1p.docx
409867_T10-138_sp_p_2p.docx
409868_T10-138_sp_p_3p.docx
409869_T10-138_sp_p_4p.docx
409870_T10-138_sp_p_5p.docx
409871_T10-138_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
14.2022-06-27T10-139 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo
409872_T10-139_ar.docx
409873_T10-139_sp.docx
409874_T10-139_sp_1p.docx
409875_T10-139_sp_2p.docx
409911_T10-139_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
15.2022-06-27T10-140 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo
409876_T10-140_ar.docx
409877_T10-140_sp.docx
409878_T10-140_sp_p.xlsx
409912_T10-140_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
16.2022-06-29T10-141 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
409879_T10-141_ar.docx
409913_T10-141_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409922_T10-141_sp_PATIKSLINTAS.docx
17.2022-06-27T10-142 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį
409881_T10-142_ar.docx
409882_T10-142_sp.docx
409914_T10-142_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
18.2022-06-29T10-143 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
409883_T10-143_ar.docx
409915_T10-143_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409923_T10-143_sp_PATIKSLINTAS.docx
19.2022-06-29T10-144 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
409885_T10-144_ar.docx
409916_T10-144_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409924_T10-144_sp_PATIKSLINTAS.docx
20.2022-06-27T10-145 Dėl valstybės turto nurašymo
409887_T10-145_ar.docx
409888_T10-145_sp.docx
409917_T10-145_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
21.2022-06-29T10-146 Dėl valstybės turto nurašymo
409889_T10-146_ar.docx
409891_T10-146_sp_p.docx
409918_T10-146_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409925_T10-146_sp_PATIKSLINTAS.docx
22.2022-06-27T10-147 Dėl valstybės turto nurašymo
409892_T10-147_ar.docx
409893_T10-147_sp.docx
409919_T10-147_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
23.2022-06-22T10-148 Dėl Skuodo rajono savivaldybės privačių namų prisijungimo prie centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo infrastruktūros Skuodo aglomeracijoje dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409904_T10-148_ar.docx
409905_T10-148_sp.docx
409906_T10-148_sp_p.docx
409907_T10-148_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
24.2022-06-29T10-149 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Skuodo Bartuvos progimnazijos sąlygų aprašo ir Skuodo Bartuvos progimnazijos nuostatų patvirtinimo
409894_T10-149_ar.docx
409896_T10-149_sp_1p.docx
409897_T10-149_sp_2p.docx
409898_T10-149_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409930_T10-149_sp_PATIKSLINTAS.docx
25.2022-06-29T10-150 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Skuodo rajono Ylakių gimnazijos sąlygų aprašo ir Skuodo rajono Ylakių gimnazijos nuostatų patvirtinimo
409899_T10-150_ar.docx
409901_T10-150_sp_1p.docx
409902_T10-150_sp_2p.docx
409903_T10-150_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409931_T10-150_sp_PATIKSLINTAS.docx
26.2022-06-29T10-151 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo
409932_T10-151_ar.docx
409933_T10-151_sp.docx
409934_T10-151_antikorupcinio vertinimo anketa.docx