Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2012-05-28 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
32238_05 31 Posedzio darbotvarke su minutėmis.doc
2. 0000-00-00 Dėl savivaldybės turto perdavimo
3. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo Broniui Grušui
4. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo Martai Monkevičienei
5. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-27 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 6 procentų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 punkto pakeitimo
6. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų patikslinimo
7. 0000-00-00 Dėl projekto rengimo ir finansavimo
8. 0000-00-00 Dėl naujos gatvės pavadinimo suteikimo Skuodo rajono Žebrokų kaime
9. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T9-47 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 2.1. punkto pakeitimo
10. 0000-00-00 Dėl atstovų delegavimo į Skuodo vietos veiklos grupės valdymo organą
11. 0000-00-00 Dėl pritarimo Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos ataskaitai
12. 0000-00-00 Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasaros laikotarpiu
13. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
14. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių patvirtinimo
15. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-22 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto priedo patikslinimo
16. 0000-00-00 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2013 metų tarifų nustatymo
17. 0000-00-00 Dėl vienkartinės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo bei Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialinės paramos skyrimo komisijų nuostatų patvirtinimo
18. 0000-00-00 Dėl esamų gatvių keitimo ir pavadinimų suteikimo Skuodo rajono gyvenamosiose vietovėse
19. 0000-00-00 Dėl Skuodo miesto ir Skuodo rajono Gurstiškės kaimo Statybininkų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
20. 0000-00-00 DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, VAIKŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE BEI GRUPĖSE 2012–2013 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
21. 0000-00-00 Dėl turto perdavimo Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrui
22. 0000-00-00 Dėl turto likvidavimo
23. 0000-00-00 Dėl vietinių kelių, (gatvių) priežiūros ir remonto 2012 metų sąrašo tvirtinimo
24. 0000-00-00 Dėl projekto rengimo ir finansavimo
25. 0000-00-00 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
26. 0000-00-00 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
27. 0000-00-00 Dėl leidimo pratęsti kredito linijos sutartį
28. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrojo naudojimo objektų naudojimo taisyklių tvirtinimo
29. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T9-179 patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių 2.3 punkto pakeitimo
30. 0000-00-00 Dėl turto perdavimo Mosėdžio seniūnijos bendruomenei
31. 2012-05-28 Viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties 2012-05-17 raštas Nr. R3-12 „Dėl Skuodo GMP stoties finansavimo“. Pranėšėja – Dalia Mažeikienė.
32253_05 31 Posedzio darbotvarke su minutėmis.doc
32. 2012-05-28 Informacija apie Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T9-23 „Dėl programos „Viešųjų paslaugų verslui teikimas ir verslumo skatinimas Skuodo rajone“ tvirtinimo“ vykdymą. Pranėšėja – Gražinitė Jokšienė.
32254_Viesuju paslaugu verslui teikimas ir verslumo skatinimas Skuodo rajone.PDF
33. 2012-05-28 Informacija apie Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T9-24 „Dėl programos „Pedagogų mokymo konsultavimo ir kvalifikacijos kėlimo 2011 metų programa“ tvirtinimo“ vykdymą. Pranėšėja – Gražinitė Jokšienė.
32255_Pedagogu mokymo, konsultavimo ir kvalifikacijos kelimo 2011 metu programos ataskaita.PDF
34. 2012-05-28 Informacija, pranešimai.