Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2012-06-18 Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. 0000-00-00 Dėl 2012 metų žemės mokesčio lengvatų taikymo
3. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T9-129 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir jos padalinių struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ 1.2.3.5. ir 1.2.3.8. punktų pakeitimo
4. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prevencinio sveikatinimo projekto patvirtinimo
5. 0000-00-00 Dėl turto nurašymo
6. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-27 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 6 procentų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 punkto pakeitimo
7. 2012-06-19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto išlaidų patikslinimo
8. 2012-06-27 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra VŠĮ Ylakių globos namuose“ partnerio teisėmis
9. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo
10. 0000-00-00 Dėl pritarimo projekto „Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos modernizavimas“ rengimui ir finansavimui
11. 0000-00-00 Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
12. 0000-00-00 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
13. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
14. 0000-00-00 Dėll Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T9-158 „Dėl leidimo dirbti papildomą darbą“ pripažinimo netekusiu galios
15. 2012-06-27 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-06-13 reikalavimas Nr. (5.1)TR-117 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įgaliojimo tvarkos“ 12 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo.
16. 2012-06-27 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. birželio 21 d. Nr. 2-397(4F.9) „Dėl išorinės politinės reklamos Jūsų savivaldybėje“.
35005_Del isorines politines reklamos.PDF
17. 2012-06-27 Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2012 m. birželio 25 d. raštas Nr. D2-15 „Skuodo rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 2012 metų veiklos planas“.
35006_Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos planas.PDF
18. 2012-06-27 Informacija, pranešimai.