Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2012-07-13 Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. 0000-00-00 Dėl Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo
3. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Daukšių pagrindinės mokyklos reorganizavimo
4. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Pašilės pagrindinės mokyklos reorganizavimo
5. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T9-89 "Dėl įgaliojimų suteikimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti dalį steigėjo funkcijų" pripažinimo netekusiu galios
6. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotojos Levutės Staniuvienės kasmetinių atostogų
7. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d.sprendimu Nr. T9-176 patvirtinto piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo 34.1. punkto pakeitimo
8. 0000-00-00 Dėl Skuodo miesto Tulpių gatvės geografinių charakteristikų keitimo
9. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio miestelio Rožių gatvės geografinių charakteristikų keitimo
10. 0000-00-00 Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo
11. 0000-00-00 Dėl valstybės turto nurašymo
12. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 31 d. sprendimo Nr. T9-21 „Dėl ilgalaikės paskolos – kredito linijos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto priedo pakeitimo
13. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T9-150 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-22 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto priedo patikslinimo“ priedo pakeitimo
14. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T9-163 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo
15. 0000-00-00 Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo įstatymo nenustatytais atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo
16. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo
17. 0000-00-00 Dėl leidimo pratęsti kredito linijos sutartį
18. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T9-9 patvirtinto Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo 3 punkto pakeitimo
19. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T9-280 patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedo 4 ir 7 punktų pakeitimo
20. 0000-00-00 Dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo Skuodo mieste ir geografinių charakteristikų patvirtinimo
21. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kovos su korupcija 2012–2014 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
22. 0000-00-00 Dėl viešųjų įstaigų reorganizavimo procedūrų
23. 0000-00-00 Dėl Skuodo miesto Pievų gatvės geografinių charakteristikų keitimo
24. 0000-00-00 Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką tvarkos aprašo patvirtinimo
25. 0000-00-00 Dėl pritarimo projektui „Vaižganto gatvės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Skuodo mieste“ rengti ir finansuoti
26. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 6 procentų paskirstymo
27. 0000-00-00 Dėl skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio plėtros 2012 metų programos v skyriaus pakeitimo
28. 2012-07-23 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-07-02 reikalavimas Nr. (5.1)-TR-128 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo“
37568_Reikalavimas Nr. (5.1)-TR-128.PDF
29. 2012-07-23 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-07-02 reikalavimas Nr. (5.1)-TR-129 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punkto nuostatų įgyvendinimo“.
37570_Reikalavimas Nr. (5.1)-TR-129.PDF
30. 2012-07-23 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-07-03 teikimas Nr. (5.1)-TR-133 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimo Nr. T9-89 „Dėl įgaliojimų suteikimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti dalį steigėjo funkcijų“ pakeitimo (panaikinimo)“.
37572_Teikimas Nr. (5.1.)-TR-133.PDF
31. 2012-07-23 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-07-09 reikalavimas Nr. (5.1)-TR-147 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimo Nr. 1434 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 16.1, 18.1, 24, 25, 43, 44, 52 punktų vykdymo“
37573_Reikalavimas Nr. (5.1)-TR-147.PDF
32. 2012-07-23 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-07-11 teikimas Nr. (5.1)-TR-150 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimo Nr. T9-123 1 punktu patvirtintos laidojimo ir kapinių priežiūros Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos pakeitimo (panaikinimo)“.
37575_Teikimas Nr. TR-150.PDF
33. 2012-07-23 Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto 2012-07-09 raštas Nr. S-2012-5806 „Dėl žemės mokesčio įstatymo pakeitimo“.
37576_Del zemes mokescio istatymo.PDF
34. 2012-07-23 Ukrainos Respublikos Žitomiro srities Volodarsko-Volinsko rajono savivaldybės 2012-07-10 kvietimas Nr. 82/01-15 dalyvauti šventėje.
37577_Kvietimas.PDF
35. 2012-07-25 Informacija, pranešimai.