Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 28 gegužės, 2021

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2012-08-23 Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
39855_08 30 Posedzio darbotvarkė.doc
2. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero kasmetinių atostogų
3. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus kasmetinių atostogų
4. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo
5. 0000-00-00 Dėl teikimo apdovanoti Auksinės krivūlės riterio ženklu
6. 0000-00-00 Dėl pritarimo Skuodo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitai
7. 0000-00-00 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
8. 0000-00-00 Dėl turto perdavimo Respublikiniam Vaclovo Into Akmenų muziejui
9. 0000-00-00 Dėl turto perdavimo
10. 0000-00-00 Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Respublikinei Klaipėdos ligoninei
11. 2012-08-23 Dėl Skuodo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 metų ataskaitos išvados patvirtinimo
12. 0000-00-00 Dėl pritarimo projektui „Aktyvus bendradarbiavimas vienija visuomenę“
13. 0000-00-00 Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
14. 0000-00-00 Dėl žemės nuomos mokesčio 2012 metų tarifų ir lengvatų nustatymo
15. 0000-00-00 Dėl 2012 m. I pusmečio biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos pateikimo
16. 0000-00-00 Teikimas dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-02-05 įsakymo Nr. A1-53 1 punktu patvirtintų atstovavimo Skuodo rajono savivaldybei uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių pakeityimo (papildymo)
17. 0000-00-00 Komercinis pasiūlymas
18. 0000-00-00 Dėl elektros ūkio
19. 0000-00-00 Dėl Šauklių kaimo medicinos punkto patalpų perkėlimo
20. 2012-08-28 Informacija, pranešimai.