Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2012-08-23Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
39855_08 30 Posedzio darbotvarkė.doc
2.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero kasmetinių atostogų
3.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus kasmetinių atostogų
4.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo
5.0000-00-00Dėl teikimo apdovanoti Auksinės krivūlės riterio ženklu
6.0000-00-00Dėl pritarimo Skuodo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitai
7.0000-00-00Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
8.0000-00-00Dėl turto perdavimo Respublikiniam Vaclovo Into Akmenų muziejui
9.0000-00-00Dėl turto perdavimo
10.0000-00-00Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Respublikinei Klaipėdos ligoninei
11.2012-08-23Dėl Skuodo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 metų ataskaitos išvados patvirtinimo
12.0000-00-00Dėl pritarimo projektui „Aktyvus bendradarbiavimas vienija visuomenę“
13.0000-00-00Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
14.0000-00-00Dėl žemės nuomos mokesčio 2012 metų tarifų ir lengvatų nustatymo
15.0000-00-00Dėl 2012 m. I pusmečio biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos pateikimo
16.0000-00-00Teikimas dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-02-05 įsakymo Nr. A1-53 1 punktu patvirtintų atstovavimo Skuodo rajono savivaldybei uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių pakeityimo (papildymo)
17.0000-00-00Komercinis pasiūlymas
18.0000-00-00Dėl elektros ūkio
19.0000-00-00Dėl Šauklių kaimo medicinos punkto patalpų perkėlimo
20.2012-08-28Informacija, pranešimai.