Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2012-09-24Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
42374_09 27 Posedzio darbotvarkė.doc
2.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 16 straipsnio 17 ir 18 punktų pakeitimo
3.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T9-173 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra VšĮ Ylakių globos namuose“ partnerio teisėmis“ papildymo 4 punktu
4.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo
5.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos nuostatų pakeitimo
6.0000-00-00Dėl lėšų skyrimo iš Skuodo rajono savivaldybės 2012 metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 6 procentų rezervo
7.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimo nr. T9-244 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1.8 punkto pakeitimo ir 1.7, 1.10 punktų pripažinimo netekusiais galios
8.0000-00-00Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse bei grupėse 2012–2013 moklso metais nustatymo
9.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2014 metų programos patvirtinimo
10.0000-00-00Dėl Skuodo rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo 2012 metų programos patvirtinimo
11.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo
12.0000-00-00Dėl įgaliojimų suteikimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui
13.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio darželio ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo
14.0000-00-00Dėl dalyvavimo projekte „South Baltic Global Access“
15.0000-00-00Dėl turto perdavimo Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namams
16.0000-00-00Dėl pritarimo projektui „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namuose“
17.0000-00-00Dėl patalpų Skuodo rajono savivaldybėje, Mosėdžio seniūnijoje, Šauklių kaime, Mosėdžio gatvėje 55, pirkimo
18.0000-00-00Dėl turto perdavimo Skuodo meno mokyklai
19.0000-00-00Dėl projekto rengimo ir finansavimo
20.2012-09-26Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2012-09-14 raštas Nr. SR2-38 „Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose“.
21.2012-09-26Asociacijos „Klaipėdos regionas“ 2012-09-24 raštas Nr. 18 „Dėl naujų skrydžių iš Palangos oro uosto“.
22.2012-09-26Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo miesto seniūnijos 2012-06-25 raštas Nr. (1.13.)-SMR3-70 „Dėl Narvydžių kaimo kapinių“.
23.2012-09-26Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012-09-24 raštas Nr. 2S-709-(5.21) „Dėl bendradarbiavimo rengiant jaunimo problemų sprendimo planus ir jų tvirtinimo savivaldybių tarybose“.
24.2012-09-26Informacija, pranešimai.