Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 28 gegužės, 2021

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2012-10-18 Valstybinės įmonės Tarptautinio Palangos oro uosto naujų skydžių analizės pristatymas.
2. 2012-10-18 Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
44839_10 25 Posedzio darbotvarkė.doc
3. 2012-10-25 Dėl projekto „Skuodo Bartuvos progimnazijos pastato rekonstravimas Skuode, Šatrijos g. 1“ vykdymo ir finansavimo užtikrinimo
4. 0000-00-00 Dėl projekto „Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos pastato Šačių gyvenvietėje, Mokyklos g. 8, atnaujinimas (modernizavimas)“vykdymo ir finansavimo užtikrinimo
5. 0000-00-00 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
6. 0000-00-00 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių už verslo liudijimų išdavimą 2013 metais nustatymo
7. 0000-00-00 Dėl 2012 metų papildomų lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
8. 0000-00-00 Dėl Skuodo savivaldybės tarybos 2002 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 63 „Dėl reprezentacinių išlaidų“ pripažinimo netekusiu galios
9. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų I priemonių grupės papildymo bei IV priemonių grupės 2 priemonės pakeitimo
10. 0000-00-00 Dėl Skuodo muziejaus nuostatų patvirtinimo
11. 2012-10-25 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T9-280 patvirtinto priedo „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai“ pakeitimo.
12. 0000-00-00 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo
13. 0000-00-00 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
14. 0000-00-00 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo
15. 0000-00-00 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
16. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T9-9 patvirtinto Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo 16 punkto pakeitimo
17. 0000-00-00 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
18. 0000-00-00 Dėl pastatų perdavimo Ylakių seniūnijai
19. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo, vykdymo, pajamų ir išlaidų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
20. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų patikslinimo
21. 0000-00-00 Dėl žemės sklypo pirkimo Skuodo rajono Narvydžių kaime
22. 0000-00-00 Dėl esamų gatvių keitimo ir pavadinimų suteikimo Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos gyvenamosiose vietovėse
23. 2012-10-22 Viešosios įstaigos respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialo 2012-10-04 raštas Nr. 239 „Dėl lėšų skyrimo ligoninės išlaikymui 2012–2015 metais“.
24. 2012-10-24 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 3-674 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3-362 „Dėl svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2012 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
45560_Susisiekimo ministro isakymas.PDF
25. 2012-10-24 Informacija, pranešimai.