Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2012-11-21Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio plėtros 2012 metų programos V skyriaus pakeitimo
3.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T9-244 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1.23 punkto pakeitimo
4.0000-00-00Dėl turto perdavimo Respublikiniam Vaclovo Into akmenų muziejui
5.0000-00-00Dėl leidimo privatizuoti socialinį būstą
6.0000-00-00Dėl viešųjų darbų 2013 metų programos ir darbų sąrašo patvirtinimo
7.0000-00-00Dėl nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojų sąrašo patvirtinimo
8.0000-00-00Dėl turto perdavimo Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinei mokyklai
9.0000-00-00DĖL SKUODO RAJONO APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
10.0000-00-00Dėl projekto „Skuodo rajono teritorijų detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas“ rengimo ir finansavimo
11.0000-00-00Dėl Skuodo rajono kapinių lankymo, laidojimo, leidimų laidoti išdavimo bei laidojimo neprižiūrimose kapavietėse tvarkos aprašo patvirtinimo
12.0000-00-00Dėl žemės mokesčio 2013 metų tarifų nustatymo
13.0000-00-00Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Skuodo mieste
14.0000-00-00Dėl naujos gatvės pavadinimo suteikimo Skuodo rajono Lenkimų seniūnijos Kuksinės kaime
15.0000-00-00Dėl viešųjų įstaigų – Barstyčių, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio ir Šačių kultūros centrų – reorganizavimo
16.0000-00-00Dėl Skuodo kultūros centro tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo
17.0000-00-00DĖL LEIDIMO NAUDOTIS BASEINU IR PIRTIMIS
18.2012-11-28Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T9-181 „Dėl higienos ir sveikatingumo centro teikiamų paslaugų įkainių papildymo“ priedo papildymo ir pakeitimo
19.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo
20.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metais skirtų mokinio krepšelio lėšų 6 procentų rezervo paskirstymo
21.2012-11-21Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
22.0000-00-00Dėl pritarimo asociacijos Klaipėdos regionas projektui
23.2012-11-28Viešosios įstaigos Vytauto Kuso galerijos studijos 2012 m. spalio 24 d. prašymas
24.2012-11-28Viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialo 2012 m. lapkričio 13 d. raštas Nr. 261 „Dėl 2013–2015 metų programos patvirtinimo ir lėšų skyrimo“.
25.2012-11-28Viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 m. lapkričio 14 d. raštas „Dėl lėšų skyrimo“.
26.2012-11-28Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. lapkričio 12 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-191 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktų nuostatų įgyvendinimo“
27.2012-11-28Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 lapkričio 13 d. teikimas Nr. (5.1)-TR-192 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2006-10-05 sprendimo Nr. T9-161 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ panaikinimo“
28.2012-11-28Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. lapkričio 13 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-193 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-11-26 įsakymu Nr. 1-229 „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ vykdymo“
29.2012-11-28Asociacijos „Klaipėdos regionas“ 2012 m. lapkričio 19 d. narių susirinkimo svarstytas klausimas „Dėl savivaldybių prisidėjimo prie skrydžių rinkodaros“
30.2012-11-28Telšių vyskupijos Skuodo Švč. Trejybės parapijos 2012 m. lapkričio 22 d. raštas „Prašymas dėl paramos skyrimo Skuodo ŠVČ. Trejybės bažnyčiai“
31.2012-11-29Informacija, pranešimai.