Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2012-12-14Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2.0000-00-00Dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo
3.0000-00-00Dėl projekto „Skuodo rajono savivaldybės vietinių kelių rekonstravimo techninių projektų parengimas“ rengimo ir finansavimo
4.0000-00-00Dėl šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo bei priežiūros minimalių apimčių patvirtinimo
5.0000-00-00Dėl naudojimosi taksi stotelėmis Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
6.0000-00-00Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo ir karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo
7.0000-00-00Dėl projekto „Daugiabučio namo Gedimino g. 3, Skuodo mieste atnaujinimas“ rengimo ir finansavimo
8.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo
9.0000-00-00Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialo patalpų bei ilgalaikio turto atnaujinimo programos „Medicininių paslaugų ir infrastruktūros vystymo strategija 2013–2015 metais“ patvirtinimo
10.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T9-266 „Dėl viešųjų įstaigų – Barstyčių, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio ir Šačių kultūros centrų – reorganizavimo“ 4 punktu patvirtintų viešosios įstaigos Skuodo kultūros centro įstatų 9 punkto pakeitimo
11.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio veiklos 2012-2014 metų plano tvirtinimo
12.0000-00-00Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
13.0000-00-00Dėl valstybei priklausančio turto nurašymo
14.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo
15.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T9-169 „Dėl projekto „Universlaus daugiafunkcio centro Lenkimų miestelyje įsteigimas“ rengimo ir finansavimo“ pripažinimo netekusiu galios
16.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T9-255 „Dėl pritarimo projektui „Amatų centro įkūrimas Ylakiuose“ pripažinimo netekusiu galios
17.2012-12-17Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2012 m. gruodžio 3 d. raštas Nr. R1-274 „Dėl lėšų skyrimo“
18.2012-12-17Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato 2012 m. gruodžio 5 d. raštas Nr. 30-84-S-5485 „Dėl programos pateikimo“
19.2012-12-17Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 2012 m. gruodžio 4 d. raštas Nr. 6V-168 „Dėl mokyklos technologijų kabineto“
20.2012-12-17Lietuvos Respublikos ambasados Izraelio valstybėje 2012 m. gruodžio 14 d. raštas Nr. 3.1.1.-1420 „Dėl siūlymo įamžinti Mosėdžio žydų bendruomenės atminimą“
21.2012-12-17Skuodo rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojo 2012 m. gruodžio 17 d. raštas Nr. R2-2264 „Dėl ultragarso aparato panaudojimo“
22.2012-12-20Skuodo rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2012-11-28 raštas Nr. SR7-232 „Dėl kompleksinio kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo Skuodo rajono kaimiškojoje seniūnijoje“
23.2012-12-20Viešosios įstaigos Skuodo globos namų 2012-12-10 raštas Nr. D2-111 „Dėl lėšų poreikio 2013 metams“ ir viešosios įstaigos Skuodo globos namų 2012-12-10 raštas Nr. D2-112 „Dėl socialinės globos kainos 2013 metams“
24.2012-12-20Informacija, pranešimai.