Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2013-04-16Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.2013-04-16T10-91. Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus priėmimo
3.2013-04-16T10-92. Dėl Skuodo rajono turizmo plėtros 2010-2013 metų programos priemonių įgyvendinimo 2013 metų plano tvirtinimo
4.2013-04-16T10-93. Dėl Skuodo muziejaus direktoriaus veiklos 2012 metų ataskaitos patvirtinimo
5.2013-04-16T10-94. Dėl Skuodo rajono Barstyčių vidurinės mokyklos direktoriaus veiklos 2012 metų ataskaitos tvirtinimo
6.2013-04-16T10-95. Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktoriaus veiklos 2012 metų ataskaitos tvirtinimo
7.2013-04-16T10-96. Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto pagrindinės mokyklos direktoriaus veiklos 2012 metų ataskaitos tvirtinimo
8.2013-04-16T10-97. Dėl Skuodo rajono Notėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus veiklos 2012 metų ataskaitos tvirtinimo
9.2013-04-16T10-98. Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus veiklos 2012 metų ataskaitos tvirtinimo
10.2013-04-16T10-99. Dėl Skuodo pradinės mokyklos direktoriaus veiklos 2012 metų ataskaitos tvirtinimo
11.2013-04-16T10-100. Dėl Skuodo meno mokyklos direktoriaus veiklos 2012 metų ataskaitos tvirtinimo
12.2013-04-16T10-101. Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus veiklos 2012 metų ataskaitos tvirtinimo
13.2013-04-16T10-102. Dėl Skuodo vaikų lopšelio darželio direktoriaus veiklos 2012 metų ataskaitos tvirtinimo
14.2013-04-16T10-103. Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio darželio direktoriaus veiklos 2012 metų ataskaitos tvirtinimo
15.2013-04-16T10-104. Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio darželio direktoriaus veiklos 2012 metų ataskaitos tvirtinimo
16.2013-04-16T10-105. Dėl Skuodo rajono viešosios bibliotekos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
17.2013-04-16T10-106. Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus veiklos 2012 metų ataskaitos tvirtinimo
18.2013-04-16T10-107. Dėl Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio plėtros 2013 metų programos patvirtinimo
19.2013-04-16T10-108. Dėl savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo
20.2013-04-16T10-109. Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose
21.2013-04-16T10-110. Dėl pritarimo Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2014 metų programos 2012 metų ataskaitai
22.2013-04-16T10-111. Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Skuodo rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
23.2013-04-16T10-112. Dėl dalyvavimo projekte „Ekonominės veiklos įvairinimo iniciatyvos Šliktinės kaimo bendruomenėje“ partnerio teisėmis
24.2013-04-16T10-113. Dėl dalyvavimo projekte „Bendruomenės narių sveikatinimo paslaugos Pašilės bendruomenėje“ partnerio teisėmis
25.2013-04-16T10-114. Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
26.2013-04-16Rusijos Federacijos Askizo rajono administracijos 2013 m. kovo 25 d. kvietimas „Tun Pairam – pirmojo pieno šventę“
63216_KVIETIMAS.PDF
27.2013-04-16Skuodo miesto gyventojos Svetlanos Vilimavičienės 2013 m. balandžio 12 d. prašymas
28.2013-04-16Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrities tarnybos 2013 m. balandžio 9 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 44 punkto įgyvendinimo“
29.2013-04-16Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrities tarnybos 2013 m. balandžio 10 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-57 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 13 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 2 punkto ir 14 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo“
30.2013-04-18Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų komiteto 2013 m. balandžio 16 d. išrašas Nr. T5-9 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų komiteto primininko išrinkimo“
63217_Išrašas.PDF
31.2013-04-18Informacija, pranešimai.