Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2013-06-26Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2.2013-06-26Nr. T10-149. Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero Stasio Vainoro kasmetinių atostogų
3.2013-06-26Nr. T10-150. Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotojos Levutės Staniuvienės kasmetinių atostogų
4.2013-06-26Nr. T10-151. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Bronislovo Stasiulio kasmetinių atostogų
5.2013-06-26Nr. T10-152. Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo
6.2013-06-26Nr. T10-153. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo
7.2013-06-26Nr. T10-154. Dėl turto nurašymo
8.2013-06-26Nr. T10-155. Dėl Skuodo rajono Mosėdžio miestelio bendrojo plano koncepcijos tvirtinimo
9.2013-06-26Nr. T10-156. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T9- 221 patvirtintų Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių 12 punkto pakeitimo
10.2013-06-26Nr. T10-157. Dėl esamų gatvių pratęsimo ir pavadinimų suteikimo Skuodo rajono Skuodo seniūnijos Didžiųjų Rūšupių kaime
11.2013-06-26Nr. T10-158. Dėl Skuodo rajono Lenkimų miestelio bendrojo plano koncepcijos tvirtinimo
12.2013-06-26Nr. T10-159. Dėl Skuodo rajono Ylakių miestelio bendrojo plano koncepcijos tvirtinimo
13.2013-06-26Nr. T10-160. Dėl Skuodo rajono Barstyčių miestelio bendrojo plano koncepcijos tvirtinimo
14.2013-06-26Nr. T10-161. Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį
15.2013-06-26Nr. T10-162. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo
16.2013-06-26Nr. T10-163. Dėl projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Skuodo rajone ir rinkodaros priemonių sukūrimas Klaipėdos regione“ rengimo ir finansavimo
17.2013-06-26Nr. T10-164. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T9-9 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokyklų metodinės veiklos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
18.2013-06-26Nr. T10-165. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T9-143 pripažinimo netekusiu galios
19.2013-06-26Nr. T10-166. Dėl projekto „Skuodo rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo galimybių studijos parengimas“ rengimo ir finansavimo
20.2013-06-26Nr. T10-167. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo
21.2013-06-26Nr. T10-168. Dėl Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus rėmimo programos tvirtinimo
22.2013-06-26Nr. T10-169. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ projekto rengimui ir finanasavimui iš nuosavų lėšų
23.2013-06-26Nr. T10-170. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T9-278 „Dėl projekto „Daugiabučio namo Gedimino g. 3, Skuodo mieste atnaujinimas“ rengimo ir finansavimo“ 2 ir 5 punktų pakeitimo.
24.2013-06-26Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2013 m. birželio 17 d. raštas Nr. (10.1.2.1-22)10-5090 „Dėl atsakymo į Jūsų raštą“
25.2013-06-26Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2013 m. birželio 20 d. informacija Nr. (4.12)-R2-1183 „Informacija apie savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų neįvykdymo priežastis“
26.2013-06-26Informacija, pranešimai.