Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2013-08-26Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.2013-08-26Nr. T10-171. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
3.2013-08-26Nr. T10-172. Dėl Skuodo rajono savivaldybės Simono Daukanto premijos skyrimo komisijos sudarymo
4.2013-08-26Nr. T10-173. Dėl Skuodo rajono neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo
5.2013-08-26Nr. T10-174. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T9-238 „Dėl pritarimo Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto pagrindinės mokyklos projektui“ papildymo
6.2013-08-26Nr. T10-175. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T9-95 „Dėl gyvūnų laikymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių“ ir 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T9-117 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T9-95 patvirtintų Gyvūnų laikymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių 106 punkto pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios
7.2013-08-26Nr. T10-176. Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
8.2013-08-26Nr. T10-177. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-28 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto sąrašo 14 punkto pakeitimo
9.2013-08-26Nr. T10-178. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T9-147 „Dėl Skuodo rajono teritorijos agresyvių šunų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
10.2013-08-26Nr. T10-179. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Skuodo rajono Lenkimų miestelyje
11.2013-08-26Nr. T10-180. Dėl projekto „Skuodo miesto dujų ūkio specialiojo plano parengimas“ rengimo ir finansavimo
12.2013-08-26Nr. T10-181. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo
13.2013-08-26Nr. T10-182. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę 2013 metų tarifų ir lengvatų nustatymo
14.2013-08-26Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. birželio 27 d. teikimas Nr. (5.1)-TR-72 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimo Nr. T9-95 1 punktu patvirtintų gyvūnų laikymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių panaikinimo“
15.2013-08-26Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. birželio 27 d. teikimas Nr. (5.1)-TR-73 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2005-12-15 sprendimo Nr. T9-147 1 punktu patvirtintų Skuodo rajono teritorijos agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresiravimo ir prekybos jais taisyklių panaikinimo“
16.2013-08-26Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. birželio 27 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-74 „Dėl Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 10 dalies 2 punkto, 8 straipsnio 3 ir 6 dalių, 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 1 ir 2 dalių įgyvendinimo“
17.2013-08-28Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. liepos 1 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-88 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-17 nutarimo Nr. 1226 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo“ 3 punkto vykdymo“
18.2013-08-28UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2013 m. liepos 6 d. raštas Nr. (1.10)-2R-1056 „Dėl vietinės rinkliavos dydžio 2013 m. perskaičiavimo“
19.2013-08-28UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2013 m. liepos 25 d. raštas Nr. (1.10)-2R-1186 „Dėl naujų „Vartų mokesčių“ ir komunalinių atliekų priėmimo šalinti sutarties sudarymo“
20.2013-08-28UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2013 m. liepos 25 d. raštas Nr. (1.10)-2R-1182 „Dėl Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos pokyčių“
21.2013-08-28UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2013 m. rugpjūčio 28 d. raštas Nr. (1.10)-2R-1364 „Dėl aikštelių perdavimo savivaldybėms“.
22.2013-08-29UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2013 m. rugpjūčio 28 d. raštas Nr. (1.10)-2R-1570 „Dėl informacijos pateikimo“.
23.2013-08-29Informacija, pranešimai.