Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2013-10-30 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 2013-10-30 T10-208 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo
3. 2013-10-30 T10-209 Dėl garantijos suteikimo UAB Skuodo autobusų stočiai
4. 2013-10-30 T10-210 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
5. 2013-10-30 T10-211 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių,taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2014 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo
6. 2013-10-30 T10-212 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T9-84 „Dėl pritarimo Skuodo rajono Užluobės kaimo bendruomenės projektui“ papildymo 4 punktu
7. 2013-10-30 T10-213 Dėl patalpų perdavimo Skuodo neįgaliųjų draugijai
8. 2013-10-30 T10-214 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T9-178 patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 59 punkto pakeitimo
9. 2013-10-30 T10-215 Dėl pritarimo projektui „Skuodo rajono Mosėdžio miestelio Bartuvos upės valymo darbai“ ir finansavimo
10. 2013-10-30 T10-216 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero įgaliojimo
11. 2013-10-30 T10-217 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo
12. 2013-10-30 T10-218 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
13. 2013-10-30 T10-219 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo
14. 2013-10-30 Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 m. spalio 8 d. Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vertinimo audito ataskaita Nr. KADV3-11.
80607_Del audito ataskaitos pateikimo.pdf
15. 2013-10-30 Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2013 m. spalio 23 d. raštas Nr. (4.1.22)-R2-1964 „Dėl naujo komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo „vartų mokesčio“
80608_Del naujo komunaliniu atlieku surinkimo.pdf
16. 2013-10-30 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013-10-09 raštas Nr. (5.1)-TR-116 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 5 punkto įgyvendinimo“
80609_Vyriausybės atstovo reikalavimas Nr. TR-116.pdf
17. 2013-10-30 Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2013-10-16 raštas Nr. R1-132 „Dėl vykdomų projektų“
80610_UAB Skuodo vandenys informacinis pranesimas.pdf
18. 2013-10-30 Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo miesto seniūnijos 2013 m. spalio 21 d. raštas Nr. (1.13)-SMR3-100 „Dėl rinkliavos už išorinės reklamos įrengimą“
80611_Del rinkliavos uz isorine reklama.pdf
19. 2013-10-30 Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkės Audronės Pitrėnienės 2013-10-22 raštas Nr. A1-007 „Dėl Tarybos posėdžių“
80612_Del tarybos posedziu.pdf
20. 2013-10-30 Uždarosios akcinė bendrovės „Skuodo vandenys“ 2013-10-24 raštas Nr. R1-141 „Dėl naudojimosi baseinu ir pirtimi“
80613_UAB Skuodo vandenys Del naudojimosi baseinu ir pirtimi.pdf
21. 2013-10-30 Viešosios įstaigos Telšių rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2013-10-24 pasiūlymas „Dėl pritarimo investicijoms į Skuodo rajono greitosios medicinos pagalbos veiklą ir paslaugų teikimo“
80614_Vsi Telsiu rajono greitosios medicinos pagalbos centro pasiulymas.pdf
22. 2013-10-30 Skuodo žemaičių draugijos 2013-10-29 prašymas Nr. R2-02 „Dėl Danutės Mukienės apdovanojimo“
80624_Skuodo zemaiciu draugijos 2013 10 29 rastoas Nr. R2-02.pdf
23. 2013-10-31 Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2013-10-30 raštas Nr. (4.1.18)-R2-2013 „Dėl buhalterinės apskaitos seniūnijose“
80625_Del buhalterines apskaitos seniunijose.pdf
24. 2013-10-31 Informacija, pranešimai