Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2013-11-27Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
83096_11 28 Darbotvarke.doc
2.2013-11-27Nr. T10-220. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
3.2013-11-27Nr. T10-221. Dėl viešųjų darbų 2014 metų programos, darbų sąrašo ir komisijos patvirtinimo
4.2013-11-27Nr. T10-222. Dėl projekto „Skuodo buvusios dvaro sodybos pastato sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ rengimo ir finansavimo
5.2013-11-27Nr. T10-223. Dėl finansinio turto investavimo, skirto viešajai įstaigai Skuodo kultūros centrui
6.2013-11-27Nr. T10-224. Dėl turto perdavimo Mosėdžio seniūnijai
7.2013-11-27Nr. T10-225. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo
8.2013-11-27Nr. T10-226. Dėl Skuodo miesto Malūno ir Molupio gatvių pavadinimų geografinių charakteristikų pakeitimo
9.2013-11-27Nr. T10-227. Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo papildymo
10.2013-11-27Nr. T10-228. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo
11.2013-11-27Nr. T10-229. Dėl žemės sklypo pirkimo
12.2013-11-27Nr. T10-230. Dėl viešosios įstaigos Skuodo kultūros centro pertvarkymo
13.2013-11-27Nr. T10-231. Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose
14.2013-11-27Nr. T10-232. Dėl įgaliojimo Skuodo rajono savivaldybės merui pasirašyti garantinį raštą
15.2013-11-27Viešosios įstaigos Ylakių globos namų 2013-11-06 raštas Nr. D2-116 „Dėl socialinės globos kainos“
83105_Del socialines globos kainos.pdf
16.2013-11-27Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2013-11-14 raštas Nr. R1-150 „Dėl informacijos pateikimo“
83106_Del informacijos pateikimo.pdf
17.2013-11-27Ukrainos Respublikos Žitomirsko srities Volodarsko-Volinsko rajono tarybos kvietimas
83107_Ukrainos rastas.pdf
18.2013-11-27Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2013 m. lapkričio 19 d. raštas Nr. R1-153 „Dėl Skuodo higienos ir sveikatingumo centro“
83108_Del Skuodo higienos ir sveikatingumo centro.pdf
19.2013-11-27Viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties 2013 m. lapkričio 20 d. raštas Nr. R3-54 „Dėl Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties darbo“
83109_Del Skuodo greitosios medicinos pgalbos stoties darbob.pdf
20.2013-11-27Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2013 m. lapkričio 22 d. raštas Nr. R1-158 „Dėl informacijos pateikimo“
83110_UAB Skuodo vandenis rastas del abonentu.pdf
21.2013-11-27Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo komisijos 2013-11-21 raštas Nr. KPK-3 „Dėl korupcijos prevencijos įstatymui įgyvendinti“
83111_Del lesu korupcijos prevencijos istatymui igyvendinti.pdf
22.2013-11-27Informacija, pranešimai.