Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2013-12-16Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
85189_12 19 Posėdzio darbotvarke.doc
2.2013-12-16Nr. T10-233. Dėl išlaidų normatyvų darbo užmokesčiui ir medikamentams patvirtinimo
3.2013-12-16Nr. T10-234. Dėl pritarimo techniniam projektui „Skuodo miesto Šatrijos gatvės rekonstrukcija“ rengti
4.2013-12-16Nr. T10-235. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T9-103 „Dėl savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo“ 1.7 punkto pakeitimo ir 1.9 punkto pripažinimo netekusiu galios
5.2013-12-16Nr. T10-236. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo
6.2013-12-16Nr. T10-237. Dėl pritarimo Comenius Regio partnerystės projektui pagal Mokymosi visą gyvenimą programą „Atverkime pilietiškumo langus“ ir finansavimo
7.2013-12-16Nr. T10-238. Dėl esamų gatvių pratęsimo ir pavadinimų suteikimo Skuodo rajono gyvenamosiose vietovėse
8.2013-12-16Nr. T10-239. Dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo Skuodo rajono gyvenamosiose vietovėse
9.2013-12-16Nr. T10-240. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo
10.2013-12-16Nr. T10-241. Dėl kredito linijos limito padidinimo
11.2013-12-16Nr. T10-242. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Skuodo vietos veiklos grupei
12.2013-12-16Informacija, pranešimai.