Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2014-01-23Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2.2014-01-23Nr. T10-1. Dėl gatvės pratęsimo ir pavadinimo suteikimo Skuodo rajono Skuodo seniūnijos Didžiųjų Rūšupių kaime
3.2014-01-23Nr. T10-2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
4.2014-01-23Nr. T10-3. Dėl turto perdavimo Skuodo miesto seniūnijai
5.2014-01-23Nr. T10-4. Dėl Skuodo rajono Mosėdžio miestelio bendrojo plano tvirtinimo
6.2014-01-23Nr. T10-5. Dėl Skuodo rajono savivaldybės atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 7 procentų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
7.2014-01-23Nr. T10-6. Dėl patalpų perdavimo viešajai įstaigai Ylakių globos namams
8.2014-01-23Nr. T10-7. Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo
9.2014-01-23Nr. T10-8. Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero ir Savivaldybės mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo
10.2014-01-23Nr. T10-9. Dėl turto perdavimo viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialui
11.2014-01-23Nr. T10-10. Dėl pritarimo rengti techninį projektą „Liepto dviračių ir pėsčiųjų eismui per Luobos upę statyba Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos Knežės kaime“
12.2014-01-29Nr. T10-11. Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir nuostatų patvirtinimo
13.2014-01-29Nr. T10-12. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2013 metų ataskaitos tvirtinimo
14.2014-01-29Nr. T10-13. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2014 metų programos patvirtinimo
15.2014-01-29Nr. T10-14. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo
16.2014-01-29Nr. T10-15. Dėl socialinės pašalpos teikimo Skuodo rajono savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
17.2014-01-29Nr. T10-16. Dėl pritarimo projekto „Skuodo atviro jaunimo centro modernizavimas ir veiklos plėtra“ rengimui ir finansavimui
18.2014-01-29Nr. T10-17. Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose
19.2014-01-29Nr. T10-18. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai „Skuodo stomatologijos paslaugos“
20.2014-01-29Informacija, pranešimai.