Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2014-02-17Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2.2014-02-17Nr. T10-19. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo
3.2014-02-17Nr. T10-20. Dėl Apmokėjimo už darbą Skuodo rajono savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų vadovų sudaromose darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti tvarkos aprašo patvirtinimo
4.2014-02-17Nr. T10-21. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T9-53 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos bei jos nuostatų pakeitimo“ 1 ir 2 punktų panaikinimo
5.2014-02-17Nr. T10-22. Dėl šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio nustatymo
6.2014-02-17Nr. T10-23. Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
7.2014-02-17Nr. T10-24. Dėl Skuodo rajono kultūros centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
8.2014-02-17Nr. T10-25. Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo
9.2014-02-17Nr. T10-26. Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių patvirtinimo
10.2014-02-17Nr. T10-27. Dėl biudžetinės įstaigos „Skuodo atviras jaunimo centras“ steigimo
11.2014-02-17Nr. T10-28. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centrui
12.2014-02-17Nr. T10-29. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
13.2014-02-17Nr. T10-30. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo
14.2014-02-17Nr. T10-31. Dėl sutikimo reorganizuoti Skuodo pradinę mokyklą
15.2014-02-17Nr. T10-32. Dėl pritarimo projektui ,,Skuodo rajono Ylakių krašto bendruomenės žmonių verslo potencialo skatinimas ir propagavimas per tradicinio amato sklaidą"
16.2014-02-17Informacija, pranešimai.