Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2014-03-25Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2.2014-03-25Nr. T10-33. Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo Kristinai Nikartienei
3.2014-03-25Nr. T10-34. Dėl Skuodo globos ir socialinės priežiūros centro direktoriaus veiklos 2013 metų ataskaitos tvirtinimo
4.2014-03-25Nr. T10-35. Dėl viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro pedagogų mokymo, konsultavimo ir kvalifikacijos kėlimo 2014 metų programos patvirtinimo
5.2014-03-26Nr. T10-36. Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus veiklos 2013 metų ataskaitos tvirtinimo
6.2014-03-25Nr. T10-37. Dėl viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro programos „Viešųjų paslaugų verslui teikimas ir verslumo skatinimas Skuodo rajone“ tvirtinimo
7.2014-03-25Nr. T10-38. Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų direktoriaus veiklos 2013 metų ataskaitos tvirtinimo
8.2014-03-25Nr. T10-39. Dėl Skuodo rajono Barstyčių vaikų globos namų direktoriaus veiklos 2013 metų ataskaitos tvirtinimo
9.2014-03-25Nr. T10-40. Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir nuostatų patvirtinimo
10.2014-03-25Nr. T10-41. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo seniūnijos veiklos 2014 metų programos patvirtinimo
11.2014-03-25Nr. T10-42. Dėl Skuodo rajono savivaldybės socialinių paslaugų 2014 metų plano tvirtinimo
12.2014-03-25Nr. T10-43. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Barstyčių seniūnijos 2014 m. veiklos programos patvirtinimo
13.2014-03-25Nr. T10-44. Dėl pritarimo rengti techninį projektą „Liepto dviračių ir pėsčiųjų eismui per Luobos upę statyba Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos Knežės kaime“
14.2014-03-25Nr. T10-45. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato prevencinės programos „Nebūkime abejingi, gyvenkime saugiau 2014“ tvirtinimo
15.2014-03-25Nr. T10-46. Dėl Skuodo rajono savivaldybės melioracijos darbų 2014 metų programos patvirtinimo
16.2014-03-25Nr. T10-47. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Lenkimų seniūnijos veiklos 2014 metų programos patvirtinimo
17.2014-03-25Nr. T10-48. Dėl Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio plėtros 2014 metų programos patvirtinimo
18.2014-03-25Nr. T10-49. Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2014-2015 mokslo metų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse bei grupėse nustatymo
19.2014-03-25Nr. T10-50. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Notėnų seniūnijos veiklos 2014 metų programos patvirtinimo
20.2014-03-25Nr. T10-51. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T9-202 patvirtintų Skuodo globos ir socialinės priežiūros centro nuostatų 16.1 papunkčio pakeitimo ir 16 punkto papildymo 16.5 papunkčiu
21.2014-03-25Nr. T10-52. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2014 metams skirtų mokinio krepšelio 7 procentų lėšų paskirstymo
22.2014-03-26Nr. T10-53. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Šačių seniūnijos 2014 metų veiklos programos patvirtinimo
23.2014-03-25Nr. T10-54. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos 2013 metų ataskaitos patvirtinimo
24.2014-03-26Nr. T10-55. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos veiklos 2013 metų ataskaitos patvirtinimo
25.2014-03-25Nr. T10-56. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Mosėdžio seniūnijos veiklos 2014 metų programos patvirtinimo
26.2014-03-25Nr. T10-57. Dėl pritarimo projektui „Skuodo Bartuvos progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“ ir dalinio finansavimo
27.2014-03-25Nr. T10-58. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos 2013 metų ataskaitos patvirtinimo
28.2014-03-25Nr. T10-59. Dėl vienkartinės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
29.2014-03-25Nr. T10-60. Dėl Skuodo pradinės mokyklos ir Skuodo Bartuvos progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
30.2014-03-26Nr. T10-61. Dėl Skuodo rajono savivaldybės turizmo plėtros 2014 metų programos tvirtinimo
31.2014-03-25Nr. T10-62. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Ylakių seniūnijos veiklos 2014 metų programos patvirtinimo
32.2014-03-25Nr. T10-63. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Aleksandrijos seniūnijos 2014 metų veiklos programos tvirtinimo
33.2014-03-26Nr. T10-64. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo miesto seniūnijos veiklos 2014 metų programos patvirtinimo
34.2014-03-25Nr. T10-65. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-21 „Dėl ilgalaikės paskolos – kredito linijos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto priedo papildymo
35.2014-03-25Nr. T10-66. Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo
36.2014-03-25Nr. T10-67. Dėl seniūnijų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2014 metų lėšų paskirstymo
37.2014-03-25Nr. T10-68. Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero veiklos 2013 metų ataskaitos patvirtinimo
38.2014-03-26Informacija, pranešimai.