Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2014-08-18Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.2014-08-18Nr. T10-131. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kurie yra Teisės aktų registro objektai, saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
3.2014-08-18Nr. T10-132. Dėl reorganizavimo sąlygų ir Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro nuostatų patvirtinimo
4.2014-08-18Nr. T10-133. Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo
5.2014-08-18Nr. T10-134. Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 2013 metų rinkinio tvirtinimo
6.2014-08-18Nr. T10-135. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T9-21 "Dėl pareiginės algos koeficientų ir priedo nustatymo" pripažinimo netekusiu galios
7.2014-08-18Nr. T10-136. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T9-12 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo" 1.2.5.3 ir 2 punktų pakeitimo
8.2014-08-20Nr. T10-137. Dėl patalpų perdavimo
9.2014-08-20Nr. T10-138. Dėl turto perdavimo Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrui
10.2014-08-18Nr. T10-139. Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo
11.2014-08-18Nr. T10-140. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos Apuolės kaime
12.2014-08-18Nr. T10-141. Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose
13.2014-08-18Nr. T10-142. Dėl pritarimo rengti projektą
14.2014-08-18Nr. T10-143. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo
15.2014-08-18Nr. T10-144. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T9-115 „Dėl ilgalaikės paskolos kredito sumos padidinimo“ 1 punktu patvirtinto priedo pakeitimo
16.2014-08-20Nr. T10-145. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
17.2014-08-18Informacija, pranešimai.