Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2014-09-24 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
109669_09 25 Posėdzio darbotvarke su minutemis.doc
2. 2014-09-24 Nr. T10-148. Dėl turto perdavimo Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui
3. 2014-09-24 Nr. T10-149. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo
4. 2014-09-24 Nr. T10-150. Dėl esamų gatvių geografinių charakteristikų keitimo ir pavadinimų suteikimo Skuodo rajono Lenkimų ir Skuodo seniūnijų gyvenamosiose vietovėse
5. 2014-09-24 Nr. T10-151. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę 2014 metų tarifų ir lengvatų nustatymo
6. 2014-09-24 Nr. T10-152. Dėl Skuodo vaikų lopšelio darželio nuostatų patvirtinimo
7. 2014-09-24 Nr. T10-153. Dėl biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo
8. 2014-09-24 Nr. T10-154. Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2014–2015 mokslo metų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse bei grupėse nustatymo
9. 2014-09-24 Nr. T10-155. Dėl savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
10. 2014-09-24 Nr. T10-156. Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo
11. 2014-09-24 Nr. T10-157. Dėl Skuodo rajono savivaldybės priimamų teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
12. 2014-09-24 Nr. T10-158. Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus patvirtinimo Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose
13. 2014-09-24 Nr. T10-159. Dėl Savivaldybės, kaip partnerės, dalyvavimo projekte „Sveikatinimo paslaugų plėtra Lenkimuose“
14. 2014-09-24 Nr. T10-160. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo
15. 2014-09-24 Nr. T10-161. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo
16. 2014-09-24 Nr. T10-162. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 metų kovo 27 d. sprendimu Nr. T9-45 patvirtintos Skuodo rajonio savivaldybės žemės ūkio plėtros 2014 metų programos 9 punkto pakeitimo
17. 2014-09-24 Nr. T10-163. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo
18. 2014-09-25 Nr. T10-164. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T9-121 "Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo" 1.2 punkto pakeitimo
19. 2014-09-24 Informacija, pranešimai.