Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2014-10-28 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų I, II, III priemonių grupių 1-ųjų priemonių pakeitimo bei V priemonių grupės papildymo
3. 0000-00-00 Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2014–2015 mokslo metų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse bei grupėse nustatymo
4. 0000-00-00 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo
5. 0000-00-00 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos nuostatų patvirtinimo
6. 0000-00-00 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo
7. 0000-00-00 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Skuodo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatų patvirtinimo
8. 0000-00-00 Dėl viešųjų erdvių tvarkymo paslaugų sąlygų ir įkainių tvirtinimo
9. 0000-00-00 Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo
10. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono tarybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios
11. 0000-00-00 Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinėje grupėje tvarkos aprašo patvirtinimo
12. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T9-147 "Dėl biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo" pakeitimo
13. 0000-00-00 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ir teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo
14. 0000-00-00 Dėl esamos gatvės geografinių charakteristikų keitimo ir pavadinimo suteikimo Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos Gėsalų kaime
15. 0000-00-00 Dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos gyvenamosiose vietovėse
16. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T9-237 patvirtintų Vietinės rinkliavos už šunų ir kačių registravimą ir laikymą nuostatų 20 ir 21 punktų pakeitimo
17. 2014-10-30 Dėl patalpų perdavimo Skuodo rajono kultūros centrui
18. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo
19. 2014-10-28 Dėl Skuodo rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo 2014 metų programos patvirtinimo
20. 0000-00-00 Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ projektui „Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas 2015–2017 metais“
21. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2014 m. patvirtinimo
22. 0000-00-00 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Skuodo šiluma“ nustatymo
23. 0000-00-00 Dėl šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo kitiems vartotojams
24. 0000-00-00 Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo
25. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir nuostatų patvirtinimo
26. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
27. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
28. 2014-10-28 Informacija, pranešimai.