Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2014-11-24Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Barstyčių miestelio Šaltinio gatvės pavadinimo keitimo
3.0000-00-00Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo
4.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T9-121 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ 1.1 punkto pakeitimo
5.0000-00-00Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo papildymo
6.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
7.0000-00-00Dėl Skuodo miesto vietos veiklos grupės steigimo
8.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T9-152 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus patvirtinimo Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose“ 1.17 ir 1.18 punktų pakeitimo
9.2014-11-26Dėl leidimo Kristinai Nikartienei dirbti kitą darbą
10.0000-00-00Dėl biudžetinių įstaigų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo
11.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
12.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T9-189 „ Dėl Skuodo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų mokesčio už maitinimąsi nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo
13.2014-11-27Dėl viešųjų darbų 2015 metų programos ir darbų sąrašo patvirtinimo
14.0000-00-00Dėl Skuodo rajono teritorijos bendrojo plano sprendinių tekstinės dalies koregavimo
15.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 D. sprendimo Nr. T9-114 „Dėl paskolos – kredito linijos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto priedo papildymo
16.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-21 „Dėl ilgalaikės paskolos – kredito linijos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto priedo papildymo
17.0000-00-00Dėl leidimo paskolai imti
18.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo
19.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T9-50 patvirtinto Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo 19 punkto pakeitimo
20.2014-11-27Informacija, pranešimai.