Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2014-12-12Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.2014-12-12Nr. T10-209. Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
3.2014-12-12Nr. T10-210. Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
4.2014-12-12Nr. T10-211. Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
5.2014-12-12Nr. T10-212. Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
6.2014-12-12Nr. T10-213. Dėl Skuodo meno mokyklos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
7.2014-12-12Nr. T10-214. Dėl Skuodo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
8.2014-12-16Nr. T10-215. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2006-01-12 sprendimo Nr. T9-2 „Dėl Skuodo rajono Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
9.2014-12-16Nr. T10-216. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Lietuvos kariuomenei
10.2014-12-16Nr. T10-217. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo
11.2014-12-16Nr. T10-218. Dėl laidojimo pašalpos iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
12.2014-12-16Nr. T10-219. Dėl Skuodo rajono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo bei stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
13.2014-12-16Nr. T10-220. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos ir darbų sąrašo patvirtinimo
14.2014-12-16Nr. T10-221. Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių vadovų algos patvirtinimo
15.2014-12-16Nr. T10-222. Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo
16.2014-12-16Nr. T10-223. Dėl Skuodo rajono Barstyčių globos namų finansinių normatyvų patvirtinimo
17.2014-12-16Nr. T10-224. Dėl mokinių vežiojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
18.2014-12-18Nr. T10-225. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Skuodo rajono kultūros centro buhalterinės apskaitos tvarkymo
19.2014-12-16Nr. T10-226. Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą Skuodo meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
20.2014-12-16Nr. T10-227. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
21.2014-12-16Nr. T10-228. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T9-114 „Dėl paskolos – kredito linijos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto priedo papildymo
22.2014-12-16Nr. T10-229. Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
23.2014-12-16Nr. T10-230. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo
24.2014-12-16Informacija, pranešimai.