Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2015-01-26Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2.2015-01-28Nr. T10-1. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T9-152 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus patvirtinimo Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose“ 1.16 punkto pakeitimo
3.2015-01-28Nr. T10-2. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos apašo patvirtinimo
4.2015-01-28Nr. T10-3. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
5.2015-01-28Nr. T10-4. Dėl atstovų delegavimo į Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybą
6.2015-01-28Nr. T10-5. Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainų ir finansinių normatyvų tvirtinimo
7.2015-01-28Nr. T10-6. Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
8.2015-01-28Nr. T10-7. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2014 metų ataskaitos tvirtinimo
9.2015-01-28Nr. T10-8. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2015 metų programos patvirtinimo
10.2015-01-28Nr. T10-9. Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo
11.2015-01-28Nr. T10-10. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Skuodo rajono Skuodo seniūnijos Puodkalių kaime
12.2015-01-28Nr. T10-11. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T9-192 „Dėl biudžetinių įstaigų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo“ 3 priedo pakeitimo
13.2015-01-28Nr. T10-12. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
14.2015-01-28Nr. T10-13. Dėl patalpų perdavimo Skuodo savivaldybės viešajai bibliotekai
15.2015-01-28Nr. T10-14. Dėl negyvenamosios patalpos perdavimo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Skuodo rajono susivienijimui
16.2015-01-28Nr. T10-15. Dėl savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo tvirtinimo
17.2015-01-28Nr. T10-16. Dėl Skuodo rajono savivaldybės atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 7 procentų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
18.2015-01-28Nr. T10-17. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centriui
19.2015-01-28Nr. T10-18. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo
20.2015-01-28Nr. T10-19. Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo
21.2015-01-28Nr. T10-20. Dėl pritarimo sutarties projektui
22.2015-01-28Informacija, pranešimai.