Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2015-02-17Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2.2015-02-17Nr. T10-21. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
3.2015-02-17Nr. T10-22. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo
4.2015-02-17Nr. T10-23. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metams skirtų mokinio krepšelio 7 procentų lėšų paskirstymo
5.2015-02-17Nr. T10-24. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T9-138 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T9-115 „Dėl ilgalaikės paskolos kredito sumos padidinimo“ 1 punktu patvirtinto priedo pakeitimo“ 1 punktu patvirtinto priedo pakeitimo
6.2015-02-17Nr. T10-25. Dėl maksimalių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo
7.2015-02-17Nr. T10-26. Dėl pavedimo vykdyti funkciją Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrui
8.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Mosėdžio miestelio Šačių gatvės geografinių charakteristikų keitimo ir pavadinimo suteikimo
9.2015-02-17Nr. T10-28. Dėl Skuodo rajono savivaldybės melioracijos darbų 2015 metų programos patvirtinimo
10.2015-02-17Nr. T10-29. Dėl nuolat veikiančios viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo
11.2015-02-17Nr. T10-30. Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
12.2015-02-17Nr. T10-31. Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių patvirtinimo
13.2015-02-17Nr. T10-32. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T9-179 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių papildymo 2.7 punktu
14.2015-02-17Nr. T10-33. Dėl nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo
15.2015-02-17Nr. T10-34. Dėl Skuodo miesto daugiabučių gyvenamųjų namų nesuplanuotų teritorijų detaliųjų planų koncepcijų tvirtinimo
16.2015-02-17Nr. T10-35. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T9-114 „Dėl paskolos–kredito linijos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto priedo papildymo
17.2015-02-17Nr. T10-36. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
18.2015-02-17Informacija, pranešimai.