Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2015-03-23 Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. 2015-03-23 Nr. T10-37. Dėl pritarimo Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos 2014 metų ataskaitai
3. 2015-03-23 Nr. T10-38. Dėl Skuodo rajono savivaldybės socialinių paslaugų 2015 metų plano tvirtinimo
4. 2015-03-23 Nr. T10-39. Dėl Skuodo rajono Kultūros plėtros projektų finansavimo nuostatų patvirtinimo
5. 2015-03-23 Nr. T10-40. Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo tvirtinimo
6. 2015-03-23 Nr. T10-41. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T9-38 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti. taisyti, (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
7. 2015-03-23 Nr. T10-42. Dėl seniūnijų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2015 metų lėšų paskirstymo
8. 2015-03-23 Nr. T10-43. Dėl vietinių kelių (gatvių) priežiūros ir remonto 2015 metų sąrašo tvirtinimo
9. 2015-03-23 Nr. T10-44. Dėl Skuodo rajono Barstyčių vaikų globos namų direktoriaus veiklos 2014 metų ataskaitos tvirtinimo
10. 2015-03-24 Nr. T10-45. Dėl Viešosios įstaigos Ylakių globos namų direktoriaus veiklos 2014 metų ataskaitos tvirtinimo
11. 2015-03-24 Nr. T10-46. Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus veiklos 2014 metų ataskaitos tvirtinimo
12. 2015-03-26 Nr. T10-47. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015–2016 metų administracinės naštos priemonių plano patvirtinimo
13. 2015-03-24 Nr. T10-48. Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
14. 2015-03-24 Nr. T10-49. Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus veiklos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo
15. 2015-03-24 Nr. T10-50. Dėl viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
16. 2015-03-24 Nr. T10-51. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T9-19 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
17. 2015-03-24 Nr. T10-52. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo
18. 2015-03-24 Nr. T10-53. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti
19. 2015-03-24 Nr. T10-54. Dėl Skuodo muziejaus bilietų kainų patvirtinimo
20. 2015-03-24 Nr. T10-55. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 sprendimu Nr. T9-2 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglameto patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės veiklos reglamento 5 straipsnio pakeitimo
21. 2015-03-24 Nr. T10-56. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenių patvirtinimo
22. 2015-03-24 Nr. T10-57. Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Skuodo rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo 2015 m. tvarkos aprašo patvirtinimo
23. 2015-03-24 Nr. T10-58. Dėl paslaugų įkainių patvirtinimo
24. 2015-03-24 Informacija, pranešimai.