Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 28 gegužės, 2021

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2015-04-29 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo
3. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo
4. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo
5. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos administracinės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
6. 2015-04-29 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo
7. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitos patvirtinimo
8. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo
9. 2015-04-29 Informacija, pranešimai.