Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 28 gegužės, 2021

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2015-05-05 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 0000-00-00 Dėl Skuodo meno mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
3. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Notėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
4. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio darželio direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
5. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio darželio direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
6. 0000-00-00 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
7. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos–daugiafunkcio centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
8. 0000-00-00 Dėl Skuodo vaikų lopšelio darželio direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
9. 0000-00-00 Dėl Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
10. 0000-00-00 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
11. 0000-00-00 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo asociacijai „Krakių žiburiai“
12. 0000-00-00 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Lenkimų seniūnijos bendruomenei
13. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
14. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
15. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Barstyčių vidurinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
16. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
17. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
18. 0000-00-00 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
19. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
20. 0000-00-00 Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašas
21. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo
22. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo
23. 0000-00-00 Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą
24. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą
25. 0000-00-00 Dėl naujos gatvės pavadinimo Skuodo rajono Lenkimų seniūnijos Lenkimų miestelyje suteikimo
26. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Šačių seniūnijos Rukų kaimo Jaunimo gatvės geografinių charakteristikų keitimo ir pavadinimo suteikimo
27. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T9-182 patvirtinto priedo „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai“ ir Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedo pakeitimo bei nuostatų 16 punkto pripažinimo netekusiu galios
28. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T9-29 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų III, V priemonių grupių 1-ųjų priemonių pakeitimo bei I priemonių grupės papildymo 3-ia priemone ir V priemonių grupės papildymo 2-a priemone
29. 0000-00-00 Dėl leidimo įregistruoti įmonę
30. 0000-00-00 Dėl leidimo nuomoti negyvenamosios paskirties patalpas higienos ir sveikatingumo centro pastate
31. 0000-00-00 Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasaros laikotarpiu
32. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Barstyčių vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo tipo ir pavadinimo pakeitimo
33. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T9-219 patvirtintų Skuodo rajono Ylakių gimnazijos nuostatų I dalies papildymo 15 punktu, 25.1, 26 punktų bei numeracijos pakeitimo
34. 0000-00-00 Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2015 metų veiklos užduočių patvirtinimo
35. 2015-05-06 Informacija, pranešimai.