Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 28 gegužės, 2021

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2015-05-28 Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo
3. 0000-00-00 Dėl Skuodo atviro jaunimo centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo
4. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos bei nuostatų patvirtinimo
5. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tvirtinimo
6. 0000-00-00 Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2015-2016 mokslo metų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse nustatymo
7. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T9-2 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 6 straipsnio 29 punkto ir 15 straipsnio pakeitimo
8. 0000-00-00 Dėl 2015-2017 m. strateginio veiklos plano patikslinimo
9. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo
10. 0000-00-00 Dėl žemės mokesčio 2016 metų tarifų nustatymo
11. 0000-00-00 Dėl žemės mokesčio 2015 metų lengvatų nustatymo
12. 0000-00-00 Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio 2016 metų tarifų nustatymo
13. 0000-00-00 Dėl savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo
14. 0000-00-00 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ direktoriaus veiklos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo
15. 0000-00-00 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ direktoriaus veiklos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo
16. 0000-00-00 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Skuodo autobusų stoties direktoriaus veiklos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo
17. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono kultūros centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
18. 0000-00-00 Dėl Skuodo muziejaus direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
19. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T9-59 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo” sudaryto Skuodo rajono savivaldybės tarybos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto sudėties pakeitimo
20. 0000-00-00 Dėl pritarimo projektui rengti ir finansuoti
21. 0000-00-00 Dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
22. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
23. 0000-00-00 Dėl viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro programų vykdymo ataskaitų patvirtinimo
24. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T9-99 "Dėl Skuodo rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo" 3 punkto pakeitimo
25. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T9-192 „Dėl biudžetinių įstaigų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo“ 3 priedo pakeitimo
26. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo
27. 2015-05-28 Informacija, pranešimai.