Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2015-06-25 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 0000-00-00 Dėl sutikimo perimti Viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro dalininko teises ir pareigas
3. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T9-190 „Dėl įgaliojimų suteikimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui" pripažinimo netekusiu galios
4. 0000-00-00 Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
5. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Notėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
6. 0000-00-00 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
7. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio miestelio Pievų gatvės pavadinimo keitimo
8. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T9-114 „Dėl paskolos – kredito linijos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto priedo papildymo
9. 0000-00-00 Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
10. 0000-00-00 Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Skuodo rajono savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
11. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
12. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartis, tvarkos aprašo patvirtinimo
13. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo
14. 0000-00-00 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos
15. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015–2017 m. strateginio veiklos plano keitimo
16. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo
17. 0000-00-00 Dėl Skuodo muziejaus bilietų kainų patvirtinimo
18. 0000-00-00 DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS) IŠDAVIMO IR MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS TOKIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
19. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos redakcijos patvirtinimo
20. 0000-00-00 Dėl viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro programų vykdymo ataskaitų patvirtinimo
21. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo
22. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos pirmininko tvirtinimo
23. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T9-139 "Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos" 1 punkto pakeitimo
24. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbo vasaros laikotarpiu
25. 2015-06-26 Informacija, pranešimai.