Neformalusis vaikų švietimas

Kvietimas teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų akreditavimui

Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas vertinimui. 

Paraiškas NVŠ programoms akredituoti gali teikti Skuodo rajone registruotos ir veikiančios organizacijos, laisvieji mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo teikėjai registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Elektroninės paraiškos pildomos per e. paslaugų portalą: www.nspr.smm.lt  Informacija NVŠ programų teikėjams

Neformaliojo vaikų švietimo programos duomenų pildymo ir registravimo eiga NVŠ programų teikėjo vadovas 2022

Elektroninės paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus:

  • iki birželio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki rugpjūčio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)
  • iki spalio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)

Užpildžius programos registravimo formą Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), kurioje bus integruota ir paraiška, NVŠ teikėjas turės paspausti mygtuką Pateikti akreditavimui. Tik tada savivaldybė matys pateiktas programas (su integruota paraiškos forma). Taip pat visus programos duomenis bus galimybė atsisiųsti PDF formatu.

Programos akreditacija galioja visose savivaldybėse.

NŠPR nuostatų nustatyta tvarka NVŠ programa automatiškai išregistruojama iš NŠPR, jei daugiau nei vienus kalendorinius metus Mokinių registre NVŠ programoje nebuvo registruotas nei vienas Mokinys.

Pavyzdinę paraiškos formą galite rasti šiame tinklapyje (priedas Nr. 1).

https://youtu.be/ls4WDj8BwM4  (filmukas apie NŠPR pildymo atnaujinimus)

Konsultacijas teikia:

Loreta Vasiliauskienė, (dėl bendros tvarkos, programų turinio ir kt.)
el. p. loreta.vasiliauskiene@skuodas.lt
tel. (8 440) 45 583

Aušra Budrikienė, (dėl ŠMIR, NŠPR, MR)
el. p. ausra.budrikiene@skuodas.lt
tel. (8 440) 73 917

Skelbiamas Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursas

Kviečiame Skuodo rajono savivaldybės įsteigtas biudžetines įstaigas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo veiklą, teikti paraiškas Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui iki 2022 m. kovo 30 d.

Prioritetai teikiami šioms programoms:
1. Skatinančioms ugdyti verslumo, ekologijos, turizmo krypčių veiklas.
2. Vaikų vasaros poilsio stovykloms.
3. Įtraukiančioms socialinius partnerius į veiklų vykdymą.
4. Dalį programos finansuojant iš kitų finansavimo šaltinių.

Programų įgyvendinimo trukmė – iki 2022 m. gruodžio 20 d.
Programos pateikiamos užpildant nustatytą paraiškos formą. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti visus paraiškoje nurodytus dokumentus.
Paraiška su lydraščiu (jame turi būti nurodoma, kad paraiška teikiama „Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui“ iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų) ir kiti dokumentai priimami Skuodo rajono savivaldybės 418 kab. ir el. p. loreta.vasiliauskiene@skuodas.lt, tel. pasiteirauti 8 602 84638.

Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas

Skelbiamas dokumentų priėmimas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų akreditavimui 2022 metams

Kviečiame teikti vertinimui neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas.

Dokumentai naujų neformaliojo švietimo programų akreditacijai 2021 metams priimami iki 2021 m. gruodžio 17 d. (prašymas ir programa).

NVŠ programa turi būti:

– parengta pagal Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedą.

– skenuota įkelta į Neformaliojo švietimo programų registrą (NŠPR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t.y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų NŠPR kodą.

Nauji NVŠ teikėjai turi:

-atitikti numatytus reikalavimus (žr. Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą).;

-būti užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Švietimo teikėjai, norintys pratęsti NVŠ programų vertinimo galiojimą ir gauti finansavimą, turi atlikti tokius veiksmus:

1.Užpildytą ir pasirašytą prašymą kiekvienai pratęsiamai programai pateikti Skuodo rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.

2.Neformaliojo švietimo programų registre (toliau –NŠPR) reikia pateikti:

2.1.jei NVŠ programoje nieko nekeitėte, NŠPR užtenka paspausti „pratęsti akreditaciją“;

2.2.jei 1 priede, programoje keitėte informaciją apie teikėją ir grupės dydį bei grupių skaičių, atnaujinkite 1 priedą, įkelkite į NŠPR, paspauskite „pateikti registravimui“. Kai programa vėl bus įregistruojama, paspauskite „pateikti akreditavimui“.

Anksčiau sėkmingai vykdę NVŠ programas teikėjai, norintys tęsti veiklas 2022 m. turi pateikti:

-prašymą dėl NVŠ programų akreditacijos pratęsimo (Prašymas)

-galiojančios sveikatos pažymos kopiją;

-Jei ta pati programa vykdoma ilgiau nei 2 metai ir dalis vaikų dalyvauja nuo programos pradžios, reikia keisti, tobulinti programos turinį. Tokiu atveju prie savo prašymo pateikite atnaujintą programą (ją taip pat atnaujinsite ir NŠPR).

———————————–

AKTUALI INFORMACIJA:

Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Atmintinė naujiems teikėjams

NVŠ teikėjų ir mokinių tėvų / globėjų sutartis

NVŠ programos vykdymo grafikas

Mokinių lankomumo apskaitos žurnalas

 

Kontaktai pasiteirauti:

Loreta Vasiliauskienė, (dėl bendros tvarkos, programų turinio ir kt.)
el. p. loreta.vasiliauskiene@skuodas.lt
tel. (8 440) 45 583

Aušra Budrikienė, (dėl registrų)
el. p. ausra.budrikiene@skuodas.lt
tel. (8 440) 73 917


 

Paskelbta: 2 sausio, 2019 | Atnaujinta: 18 gegužės, 2022