Žemės ūkio valdų registravimas, atnaujinimas

Vykdant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-272 „Dėl žemės ūkio ir kaimo valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ 2019 m.  Skuodo rajone atnaujinti 2567 valdų registracijos duomenys Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, prašymai įregistruoti, duomenys įvesti į duomenų bazę, prašymų formos perduotos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Rajone įregistruota 2931 valda.

Įregistruotų žemės ūkio valdų valdytojai atnaujina žemės ūkio valdų duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d.

Pareiškėjai pageidaujantys įregistruoti, atnaujinti žemės ūkio valdą gali kreiptis  į Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų žemės ūkio specialistus arba į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresniąją specialistę Daivą Petrauskienę tel. (8 440) 455 86, el.p. daiva.petrauskiene@skuodas.lt

Įregistruotų žemės ūkio valdų valdytojai atnaujinti žemės ūkio valdas gali elektroniniu būdu administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale epaslaugos.lt

Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno (VED) ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais(EDV), apskaičiavimas

Paskelbta: 5 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 5 gegužės, 2020