Viešame elektroniniame aukcione pakartotinai parduodamas Skuodo rajono savivaldybės turtas

Paskelbta 28 rugsėjo, 2020 m., skiltyje Pranešimai

Pastatas – ferma, pažymėjimas plane – 1H1/p (unikalus Nr. 7597-9010-0015, 1013, vieno aukšto, statybos metai 1979 m.), pastatas – daržinė, pažymėjimas plane – 2F1p (unikalus Nr. 7597-9010-0026, vieno aukšto, statybos metai 1979 m.), Skuodo rajone, Ylakių seniūnijoje, Stripinių kaime, Skuodo g. 1, su šiems objektams priskirtu 0,2408 ha žemės sklypu (kadastro Nr. 7516/0001:153, unikalus Nr. 7516-0001-0153).

Pradinė pardavimo kaina – 10 695,00 Eur

Aukciono Nr. 198387

Registracija dalyvauti aukcione:

pradžia 2020-10-09, 00 val. 00 min.

pabaiga 2020-10-12, 23 val. 59 min.

Aukciono data ir laikas:

Prasideda: 2020-10-15 09 val. 00 min.

Baigiasi: 2020-10-19 13 val. 59 min.

 

Aukciono sąlygos

 

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo informacinių technologijų priemonėmis registruotis į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinių sistemoje, internetinėje svetainėje www.evarzytines.lt/evs/. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti.

 

Dėl parduodamo turto apžiūros galima kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Ylakių seniūnijos seniūną Vytautą Gudauską, tel. 8 686 33 176, el. p.: gudauskas.v@gmail.com arba ylakiai@gmail.com. Apžiūros laiką derinti iš anksto.