VYSTANT TURIZMĄ BALTIJOS JŪROS REGIONUOSE – EKSPERTŲ PAGALBA

Paskelbta 26 liepos, 2019 m., skiltyje Naujienos

Šie metai – paskutiniai „Baltijos jūros turizmo centro“ projekto metai, skirti tarptautinio turizmo centro idėjos įgyvendinimui. Vyksta intensyvios diskusijos apie tokio centro poreikį Baltijos jūros regionui, atskirai šalims ir jų regionams. Baltijos jūros pakrantė turi didžiulį potencialą vystyti darnų turizmą, tačiau iššūkiu tampa bendro regiono įvaizdžio kūrimas – tam reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas, statistinių rodiklių kaupimas ir analizė, ateities tendencijų įžvalgos. Prie Baltijos jūros regiono turizmo rinkodaros klausimų sprendimo prisideda ir savivaldybes jungianti asociacija „Klaipėdos regionas“ bei LR Inovacijų ministerijos turizmo politikos skyrius, drauge atstovaudami Lietuvos ir regiono interesus.

DARNAUS TURIZMO PLĖTRA BALTIJOS JŪROS REGIONE

Poilsiautojai yra vis labiau yra linkę rinktis atostogas užsienio šalyse. Nuolat didėjanti tarptautinių kelionių paklausa kelia uždavinį – kaip ateityje suderinti skirtingų šalių turizmo vystymo strategijas, norint paskatinti turizmo plėtrą bei tuo tarpu sumažinti neigiamą augančių turizmo srautų poveikį aplinkai. Jau dabar aišku – ketinant kontroliuoti turizmo augimą ir padarinius Baltijos jūros pakrantėje, būtinas nuolatinis bendradarbiavimas tarp Baltijos jūros valstybių ir regionų.

Siekiant didinti Baltijos jūros pakrantės konkurencingumą tarptautiniu mastu ir vystyti darnų turizmą makroregioniniu lygmeniu, politinės sienos turėtų išnykti – tam reikalingi nuolatinio bendradarbiavimo modeliai, stipri politinė parama ir stabilios finansavimo galimybės.

TARPTAUTINIS TURIZMO CENTRAS – TIKSLAI IR GALIMYBĖS

Projekte „Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūrinė organizacija aktyviam turizmui“ (BSTC), siekiama įkurti nuolatinį ekspertų centrą, kuris pagerintų komunikaciją ir bendradarbiavimą turizmo srityje. Baltijos jūros turizmo centras nariams siūlys BENDRADARBIAVIMĄ, ĮGŪDŽIUS, ĮŽVALGAS ir TENDENCIJAS. Tai suteiks galimybę nuolat gauti naujausią informaciją, kiekybinius ir kokybinius statistinius duomenis bei jų analizę, dalintis patirtimi, susipažinti su iniciatyvomis ir projektais (koordinuojant bei strategiškai naudojant projekto rezultatus), kelti kvalifikaciją ir tobulinti žinias mokymuose, didinti regionų, šalių ir viso Baltijos jūros regiono, kaip turizmo traukos vietos, matomumą.

Centro veiklos pagrindu taps keturios ekspertų grupės – duomenų analizės, darnaus turizmo, politikos formavimo ir mokymų. Šios grupės sutelks dėmesį į turizmo politikos formavimą ir lobizmą, rinkos tyrimus ir metines ataskaitas, tvaraus turizmo vystymą, turizmo produktų kūrimo bei kvalifikacijos kėlimo mokymų pasiūlymus.

PLANUOSE – EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPĖS STEIGIMAS 

Vis dar neatsakytas klausimas – kaip toliau vykdyti pradėtą veiklą pasibaigus projektui jau šių metų gruodžio mėnesio pabaigoje. Siekiant ir toliau tęsti pradėtus darbus, vienas optimaliausių sprendimų – įkūrimas Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės(ETBG), kuri inicijuotų Baltijos jūros turizmo centro steigimą. ETBG tikslas yra kurti viešųjų ir valdžios institucijų tinklą, skatinti bei palengvinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą sprendžiant skirtingų valdymo lygmenų užduotis.

Viena organizacija tokios grupės įsteigti negali, todėl būtinas institucijų, organizacijų ir suinteresuotųjų šalių palaikymas ir įsipareigojimas. Siekdami skatinti nuolatinį bendradarbiavimą ir sukurti ETBG pagrindą, BSTC projekto nariai ieško svarių ryšių ir partnerių bei inicijuoja bendradarbiavimo sutartis.

DUOMENŲ ANALIZĖ – ĮRANKIS TURIZMO RINKODAROS VYSTYMUI

BSTC projekto rėmuose, Vokietijos Stralsundo taikomųjų mokslų universitetas – rinkos ataskaitų iniciatorius ir kūrėjas – pernai rudenį išleido „Baltijos jūros regiono turizmo rinkodaros analizės“ (angl. BSTC Tourism Marketing Research Report) pirmąjį leidinį. Šiame leidinyje atsispindi bendra Lietuvos turizmo sektoriaus analizė, kadangi pagal Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorių tarptautiniu lygiu dėl statistinių duomenų trūkumo ir regiono dydžio Lietuva yra traktuojama kaip vienas regionas. Jau šių metų rugsėjį planuojamas antrasis analizės leidimas, kuriame bus apžvelgiami 2014–2017 metų duomenys. Ateityje planuojama integruoti ir mažųjų regionų (pagal NUTS 2 ir 3 nomenklatūrą) duomenis, kurie teritoriškai atspindėtų turizmo tendencijas ir iššūkius.

Šiemet rudenį taip pat bus išleista pirmoji Turizmo tendencijų analizė (angl. BSTC Tourism Trend Radar). Šioje analizėje bus pateikta informacija apie turizmo raidą ir tendencijas Baltijos jūros regione, tai taps naudinga priemonė siekiant strategiškai ir rezultatyviai vystyti turizmo sektorių aplink Baltijos jūrą savivaldybėms, verslui ir kitoms organizacijoms, prisidedančioms prie turizmo plėtros regione.

Jau pradėti inovatyvios statistinių rodiklių, įžvalgų ir tendencijų elektroninės duomenų bazės kūrimo darbai. Visais šiais turizmo rinkodaros įrankiais galės naudotis šalys ir regionai, tapsiantys Baltijos jūros turizmo centro-institucijos nariais.

 

Asociacijos „Klaipėdos regionas“ informacija.

Parašykite komentarą