Ylakių gimnazijos stadione prasidės rekonstravimo darbai

Paskelbta 7 gegužės, 2020 m., skiltyje Įvykdyti projektai, Naujienos

2020 m. gegužės 5 d. pasirašyta sutartis dėl Ylakių gimnazijos stadiono rekonstravimo darbų. Šią trišalę sutartį pasirašė Skuodo rajono savivaldybės administracija, UAB „Tomanta“ ir Skuodo rajono Ylakių gimnazija.

Pasak Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus, Ylakių gimnazijos stadiono rekonstrukcija yra labai reikalinga. Rekonstruotas stadionas taps daugiafunkcinio sporto ir laisvalaikio erdve. Bus skatinamas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų fizinis aktyvumas, populiarinamos sporto veiklos ir atkreipiamas dėmesys į sveikos gyvensenos svarbą.

Ylakių gimnazijos stadiono rekonstravimo darbų kaina – 216 976,06 Eur. Perkami darbai finansuojami valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis.

Skuodo rajono savivaldybei, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-70 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto sritims 2020 metams skirtų išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, kuriam lėšos neplanuojamos valstybės investicijų programoje, sukurti, įsigyti, paskirstymo“, 2020 m. skirta 150 tūkst. Eur. Gautos lėšos bus skirtos Ylakių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimui (I etapui). Pirmajame etape bus įrengtas naujas bėgimo takas (guminės dangos) ir pėsčiųjų takai, įrengtos futbolo, paplūdimio tinklinio, rutulio stūmimo, šuolių į tolį aikštelės. 2021 m. savivaldybės biudžeto lėšos – 69 tūkst. Eur.

Skuodo rajono savivaldybės administracija Finansų ministerijai yra pateikusi prašymą skirti papildomą finansavimą II etapo sporto aikštyno atnaujinimo darbams. II-ajame etape būtų įrengtos tinklinio / teniso ir krepšinio aikštelės. Šio etapo darbams įvykdyti reikėtų papildomų 90 tūkst. Eur.

Stadione bus įrengtas apšvietimas ir vaizdo kameros saugumui užtikrinti.

Darbų atlikimo terminas – 16 mėnesių.

Šio stadiono rekonstrukcija – reikšmingas įvykis Ylakių bendruomenės gyvenime.