„Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios ( u. k. 16055)“ tvarkyba

Paskelbta 20 lapkričio, 2019 m., skiltyje Įvykdyti projektai

2017 m. Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos buvo pateikta paraiška į Šventojo sosto programą dėl galimybės gauti finansavimą projektui „Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios, Židikų g. 1, Ylakiai, Skuodo r., ( u. k. 16055) bokštų ir karnizų tvarkybos projekto parengimas“ parengti. Gautas 17,02 tūkst. eurų finansavimas iš departamento ir 1,34 tūkst. eurų prisėdėjo Skuodo rajono savivaldybė.

2019 m. balandžio 1 d. Skuodo r. sav. administracija, Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“ pasirašė keturšalę sutartį dėl finansavimo skyrimo tvarkybos darbams pagal parengtą projektą „Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios, Židikų g. 1, Ylakiai, Skuodo r., ( u. k. 16055) bokštų ir karnizų tvarkybos darbai“. Iš departamento gauta 111,81 tūkst. eurų, iš savivaldybės – 3 000 eurų. Už gautus pinigus sutvarkytas tik vienas bažnyčios bokštas, todėl 2019 m. liepos  mėn. pateiktas naujas prašymas 110 tūkst. eurų finansavimui gauti. Gavus finansavimą Skuodo rajono savivaldybė prisidės 3 000 eurų. Finansavimas bus skirtas ar ne paaiškės tik 2020 m. balandžio mėnesį.

Tai pat pateikta paraiška dėl galimybės gauti finansavimą projektui „  fasado tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projekto parengimas“ parengti. Prašoma suma 63 tūkst. eurų. Gavus finansavimą, Skuodo rajono savivaldybė prisidės 3 000 eurų.