Konkursai

Paskelbtas konkursas į Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigas

Skelbimas galioja iki 2020-03-23

Paskelbtas konkursas į Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto (savivaldybės vyriausiojo architekto) pareigas

Skelbimas galioja iki 2020-04-01

Informuojame, kad į šias pareigas priimtas asmuo bus papildomai skatinamas pinigine išmoka pagal Kvalifikuotų specialistų motyvavimo ir skatinimo dirbti Skuodo  rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra Skuodo rajono savivaldybė, tvarkos aprašo nustatytą tvarką, kuri patvirtinta Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T9-29 (https://teisineinformacija.lt/skuodas/Default.aspx?Id=3&DocId=15319).

Paskelbtas konkursas į Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus pareigas

Skelbimas galioja iki 2020-04-15 (perkeliama dėl karantino)

Paskelbtas konkursas į Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigas

Skelbimas galioja iki 2020-06-04 (perkeliama dėl karantino)

 

 

Dalintis

Paskelbta: 4 lapkričio, 2018 | Atnaujinta: 24 kovo, 2020